web-archive-net.com » NET » S » SWEETTWEET.NET

Total: 257

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Z ì ÉÚâ ßÖ A Ï8 c ÍS ºä ä þ9 ó AJ½ NiÑ ÑD ôÔ L Î B WøJ À dÊWõ 1 t 4ESþ H ü Y ¹ Î 5N Ø Q JM MGÑy õèØü a Õu À â í q ¹ àøN p Q âP a 2 ã Õ à lÝA ÄË U Z Å u9AT Ð i I bÔDF4Lð a r Æ W ÜC1 ½ B Z ÍTÁ 1 Í XLåâýÍ þÙÌ ü ão 5 Y þ¼ ÌÉÄI qX Ya ½ J è ï ¹Ù UF½Éþ¼ X øh ÎÄ Ê tÊVeUÙUÄ H H Á v ÙÍ ¹É Ëx 9 p ç Zü Ê Cj b W2 qÝ ÄÑ Å ãÙÌÝ¹È 0 ÓìL A Û0 Õ íÍ Á îñ Hß PÅä ÀÙqb AÕ D AL LS ùÄà y C WDl 0 C ÄâEÐ çÈR VÙ1öN Ñå6Ý ª V Z éÍ 4 ³Ì q9À3 Õ rÑÌÔ M 5 5 AJA Ð vDÎt j E Ð KD a ÐÊ DWàNyì Y L L ñÈ LEòm T ËÀ BP M l MlÙ ôÁC D æ ³ñ ÏèÈ W 81càÀ ñäâ1 à O þ ¼É 8Î è 8 RQµÚË Ì P G ÜXy î Ät9 Ádà 9 À ²V Ð ÆÀ j˽ Rfõ Ä ÈÒ º A à 2ì Bx ú J i Ý 3icK D ýÍÉ X B PlÉ îXTÖ9 XT Z¼ õTLêÍ e E iùHdÁÝSy 0 Xª M e QÏ ½ÈÏñTáý päX4KlU cé wBÇøõTþ ß Ü Þ c ú f 9ßþ¼ çHªÅq Åq j q Ò JG NE èñR 1 ËL 9 ¼ 8ÀðHàÝU Áá h ¹ T ÔÎ ÐäW Þ Z L 2 k Ú ª E Y Aè R gyýĵ Ä òå8ÙÉhT ý 4Ï N ä LÀ b À cEäëuºLí B4ª P Y F À ânÈ q õ8Kk ÈWüV4j Ê ó8Ç ÈU àÅV VF F ÚÄ Dþ mlg ÉdzúÞmd è 2ã MP6 Ð O íybÑ âä JÏ aàkyçjåäø ékÙ ÀÙ à ¹Æð æÒå N õÌÈ h ¼e x ì p d Vî î NçÀF eÜû b ÖUZ lñ cBn è L æ æi Åõª ö Züµ É Q e a Ø͵äØ Oé I úPµú OÂÎÅ v P ²Yæ É1 µ å EÈ0 UÆ é 0O UO VØ Ê þ é²Ü Ú ïü2 æ Ù nÈ EL ºe CD 1M Õ ÅKHn ß m µq Ð á i v6íÀ Ñ lÀW ò N ZÕÈ LO½Ý Å I1 ª Ãy P 3 Ï N M ég øçLØØE8ÁÉ E F¹ð ³ E J ÞõÒ Ô n dà ¹l Ä õlí õ s E ã ó NJ hó G4Po1 x í HÎ 3I é ée qÒ xL R4Å U ä þ åEÝÎD Úí Û3 2c ðám fKT ÙÅ È Èò W Tî õ ÕI þÑZpÑ ¼ WHÑ C Ï 3Y ÕÌs Ó qP t 4O4aÉ ÀàÐÆVq R ÓD Ä Ý 4ßQ d7³ ý I ÚS2Ë ÊW4sCÌmeh CÌ º x qÑ í Z Ò è 5Ù tìiT H ÝÝ ÙÌ ðT fa EZ Xqí 6d a Éó ÅIu W n ävü EUe9U L c H ¹ Gj þÔ ª Íd çÁÞZ Ìeù ß È N mE X F ÄoÅ Y¼ ÖQ µ 6Ìv º ó õI õ9 6o ØØ rà J óèÕÖSèq þï ãÔu úrJ¹u V áÔñ ÌN 3SA m Xè þ ç Õæwj Ø MÌ A Ø Üî øø Ù ²õ 2³ JC 7 Õ DüÏ BÒx sùe 2K  mªQÝ ç NÀ óDL Ì b át0ñz èp A vi ó Á6z xq 4ﺹ E ³ fÃðg p¼ä ZÈ e ä æÀ y õ U 8 Rå A U8 mÛ p o né² 8À m p pW V Nt Á üä UÉ Æ¼1 Y s åÀå 7o y 7 KP eA åÜuöQ º ÂQÚ çì T Ü C ËäZðgÎ x Kôxçè ó Àû ºàÁ 6 4 TnZ A ì çÄ ÿl à¾þç ºÍ V î j Õ ì Ð Î ÿ Pà ã ãDôpÄ M ëD Í 0Äú 3 ú rÌ1 5t HN qÜ 3 UTñÄ ßhÐA ÊB ½ qÊ ¼RDô I ½ j GùÊ MÈ Ô L Jó1Þ àB0 Ìr ðCµn X Ê Î¼ ÐBE P8ãrSé 2 ê Trâ³ âL Ì K ÒêIÄl M ê Gö ø 23ÛK 6Î x Ãà YA 5WFEã ÔÛ TKÅðh Ö2 þ ÙxBï X p ÈÀ É ³8È ÊªZ M jÛå Å l7 ä M F ùá 8¾ Ö À â T â b WÌ J ß ¼ ø ö6ª n Øà ÆÍ c V¾È µ¼m ³ éW i f7k rÚ Õ B ñ 6 ÎüÌe Ä 7 ¹ G Õ á 2a Þu¾ ÈJ G ÃÔ X D ÄtäYbÑ Ñê H ì GøÇ ý å  à x h8 Ûê E þ h åDJT TÛ ½è ïã Ü Å 1l P à ÖÑPqsc øº8F ò ÌM Th Îíä ç á MÒ Рg S åtþ 1 d u Èæ gÊ qÌ æ V K L6 o7 e º u ì o à d áa 2NÊ ¾u E½ zeQ à õç Em E ³ tY x Ì ¾ÌeUvçIÔV õiÛI r D½Knr P ¼q2 oÇ Ô H C ôhÇ ø8 Ûúv BmNÚH lÜæ2 É Îny Ü ÐiÕp ªë 3 Éä ã S8 ï ñ ½ fK 6Vù C û à â à ² iÏRÞãm ²Ä ð I1 Æ ù GV µÛ C2Ï9PÆÉìsì Î 2¾ A ÕN DÛñ Þ Ï úÅ ªiþòåX ý sVÖçH uUP 4 W B I â ý þ u¼7 üÍïÞ çL øìGP¼nݪDKÞ H 4 ç g æ vnѪR F é brîPé l 4L R Àì 8á ì µôá òkÁjnÑhæn À R ëLn D µÔPL Ö 5Rà ktG 4 J P òäà ì Îì 93D ç c Í 3 J Ì gº 24 æd üê þ àÇ ln Ñi²é ºâ2É þ cr6äê M LØf t JIH à 2 b 4 i î H äÑ9Ùè BN Qm Ä éãP ÄA¼A ²míx gl v j Àó³ q ç c ª O B ª Ñ Ïb NB J d R ä 8 ts ô úQF îï Øh s L Ðt sÕ ïO Q 4 R ² å ÂhD ª3 âÚ D Î 28 ØÔ P 6 H8À àl jæ0 A 7 þ Ì f ð Ì öë Ô

  Original URL path: http://sweettweet.net/movie-twitter-backgrounds/main.php?action=download&id=draco-malfoy-quote.gif (2016-04-30)
  Open archived version from archive • q L 8Á P Ô æ 0 HxØ ø XÿxC P P Iä 9 â xU CHC7o8 0 ¹ E pà5þm EkÔS Ùè ZÈk ºÌ 5 A2 ä¾b j Ì 0Cñ aìÁÜÃÔ Êp cUÙ X q D i B i J n Ð 40 ¼ zñ 6 CôP r à Òþø 8 4íH Çl ntd E 1 cÄ2C A Eö Ý ¹ r s 0 Ñ aaiØ ø Äà 4D ËØBC xà fP t Å RtBJæ Á ve uèH 2å Tà ñ Ðx M ê JÕ æ Ô9 4I ÛÜ b rXQ µ0 ÉI ïq ÂâÇû Û ÀöM6z jѹþÁ 0 þ A A þ8BC Û H ò 0 e L1 S ØA Há S â8AZ 6Lq x 0 êb VÁàÜÞÖÍ oÙ R ² k Êâ µ8ÏÐ u Øá c þD éÓP õ ù ã ÀÖ ÈmN Xõ¹Ï Ý AU2 à I n ð èã Á E Ø øá ð é8¼ L De øÇ LA qP À ÊÑ d m v X p ²o µýfþSÄ 8R² Ôàv XÇé á É p0H³ Å 2 T K îÇúÙ c s Nð ZÊ v î Ëì¾ ÁT H 9 á Á ô x 5 æ Áþà Рè þ é A³ F d sd G AÛÀ p Ý X ä úF Ø sæ j7 ü ¼þR Wë¹ FNj Ø õc 9¹3 þ N ½ nj ñ ø Êq ü À Æ2ö xð Ïþx Рþt8 q CeL Ð fäA9 à P à Q þ1 r ªòD îÔ æ¼ d ZßsØV TÂÔªÝÉ Ë½ ÜR yÞU å ½ ÊØ 2 TÄ ðE Lö 5H 1 ª T ÀCv ð J4 b W Õ Åê ìàÙ¾Ë M ã J þ dÌ Rx ÖÆ ý6Dr 8Tñ G TJ ÔÍTPùne ë ô eÖ Ø FE ßîM lª B Ð l pwöÌÁ þ G þþ à à AÐA 0 ä èÿ Ý Éy 9HA d Î o b O ªP ÜA J ÏNÒ ÛØ2 6Tó C L 6µ WEY â ÅÜ à ÛB Çé nYó ¹ W øë 09Gº 3 Æ 9 ¼ h ç d Ð x â sÀ Òs³ x Sð 0 P P 0 H7 è iàÀ0 â 6 ÞP p ES Þ 1 B ÙI õq Ó ¹Øþ À q ½é Å ôÓ 8b ýX µ á B ª È2ÉÉ Q Uè sJ9 Iª p p a 0 oë 4 P P P À ð b8 0 Øà  x ëá N0 r h BS Ð àÄ H FÁ 7 u 3wq Y² À ù 2zÊ h¼ t R 5r X¼ i uÒ KF 3 ÐA 0óªÃ8 þH 8 P h¾5À hX lb P 0 xØ S ø e ³ è E C èE p 0B Q µ k5És áò ÝB ª 0Ç y q ½ë ZØ Àà Z q¼ É c Ë F Ú óð ð ø YØ ð c xð P Ó A À H Ø ÇÁÈ ð ç z 4 Æ Â Æ 5 ó ÈYþ Ñ 3Ñ A ºH ùá o 1 p 8 X p P kø Oû x ex wÐ q KñÐ 0 ð Ù k ã P b R Ð 8 W GÚ J XÊ á ñ Hx þ 8P X cP RÐ ª r N åÐ H à W çó fd ÒÎ yQ 1 4 ÝÜ M 5S bx Á GÁ áÊx I¼ ² z ÿ b Ý ò Oâ Ð ò 9 W x X mÈ6 Ø Z è a cð y B T 4À Ñ Jè vX H4 pà Þh Dc ÕÄ 4ø ØØõè Gê Ñp9B ¹ É B 3kü Z E íJxòJ I D þD 9 z Ý 1Ò ¹ Ñ jµ ¹ ø ø u S ²í p O Ûb 0 r0 Q ØE ð q H 8 x 89 B y Ú µ ú z K q Ñ r pPîèn r8 vÀ v f òS m 3Q7bc²Q QÉ 3 l Ï jÝr pªF c ü ¼8lµÂ Æ l 9 ªýµS8 à h D X 8 k fÜd è ¹ 8 TþH PÓ ðófj 0 x Ø 8 Xæ É m À k L q 7 î à ñè ç óµ À H Ð ëv tþ 5Î N̽ 0 ²w 8 Ç v æ û v ì v ãã AwÑ8 ø² pì0 ÿàãj AIz ³NHâ Ð0 µts p 8 H Ø p8 8 H Và ð 8 0 2 áþ J 4ǵ jþ Sìâ c E ã ÂÀ À ã ÞP E a åHB hp À Çp r ã 7ÀQ tìa¹ ËÀ O u ²uû Jg fà oÊÀ ÖÎ NX þ¹ Í ½ ÍJ p S V À p A3Ø h tÙl gV ÜA 0A à p öá p à A Ç À L H l K À Ó¾oÔúqÔB 4û 4 3í  Àë t FÐ h ß Ì mÞV Ëë 7 l0 c ¼ü ô Ü ßV Û ² ¼ÞÀ ÀA ôh A C 8 á äÁ p xü 2 c èA l ðB4¼C4D ¼Äë cöCwvf t BؾëC J À 0n 0ð 8k C 7û Ý 0k ÀL3 tð ðh ó kG ³F âÚ Û p Mï s n A ¼Â4 Q L C à 0 Å ç v6  ü v 2 èóÒB ØÞ 3 L 6 4mà c à xÀ Á ó º H ü øÀ t à ¼B3üæ Á 0ÁîU ü m íÖ² D ûòè tB ø ä Lîàn p ÄÁ Ä4G ë ôüÝzò ù xr Sp 2 l 2µstÜ m n û 2 H 8Ä Æ Àþ p à ìáÁHC 6H Ðä CÀ C Ü ¼ 8 ë C TA LE² H³3Ø ½ ¼Â A pÀÙÂ Ò AW ø ôA³8 fö t û Ò ¼N  L ²ÂѪ m vlÙL5ßX Ç HÌ P ã Ý j 4 ¹o ð dC ìÄ nÌ Spü è Á T WÕ aB xüs Í à0  þ þqE zÈ ß L5Ú íµ³ êµÕPÃJ  B âØB µ x nÐáD 2³ Ê0à pÑ TD Ó 5 À Ä 0 Ò³ Rxj  t È À l Ä Oð v z Ø rÖÁ rÒQÓ Ki ï ô XAÅ X C Z 0á ô ¼ Á Ä2 hLI ² Z  V â kA x È Q ã L º þÆ gÌì t V3k ÓÌ É ²Ø Í s8 W Xä vÀ PÈa ßvî yv Æ 4Í Ç vÈ1 uL pÁÓ ø À À  ª0B J à r9å GMhÙ P TBMAà 26 MÕ ü¹ÆÖ2Ä CUSÍYéÕ õá ãÊ ÈrDR ë 1sqÉÏ c F 4M0Ù tå 3 µ À Æ a 9lÆÅ V Iå TÈ ÁÏ Ê Ç Í rLAx Hþ Ð â þ H Ð È R zÕÍ Â ª 8 HKYÑe þżek â äH Ù r Vb Î ² ÿ á qH 2èP à M þ P S D0 ê à p 4Ää HÁ ø l úá ÐÇ 2P à å 0 þñ äàUÄc  ù h Ð r 0Ð È 2ß N zºHZìÃÌd Æê Î ÅK Ç 8á YhÅ þ T A Â09CüC X ðÉ Li PA D Eà y Ä Ú ÐÂ Ë j ð øà 0B T0 5 ó À rk ÂÀ ºd hàî à ê 8 DGÆ ²¹ H sp n i0åfØÞËú âìY ÔL Bú Ä n ð DH OFÀå bJ m Ü˾ª Yr1 ÏWÈ mätn Ò µI¾ fä z âà RàQ À p Câ LÀ à þ ÑJA þA í àà À H R À ª Dà Zç rà ì é Ågêç 5GqC ãlbR 4 Mé MåêiÉ M Ð ÊEËzRj5 6vE eZÞ õTÞ cr ²Y É xà ö F Ê Î Ú kb A BÛ Sá Ð Pá vP0f ø5È ìÕ à 9 ø Ú x 1 Í l X É Zà çÈâ ÑÂJYwÏÜ n M f²Ç N Mçúéêf ¹Yx µÀ f þ p îÂÓ ë z ê Hæ Ú Hß i Ì ÖCÿ ª Þå Ï æ Z ¹ ¼2 øØ IÖesw s Úðº î ½µ JXc z á C Äë N ðó m ßSsþjk P èÔ r j ¼ c Oûê f Çþ ÿñß5 À1 B 2ÁP á 6 rð 0pH c nôÈ B HLè n Y 1EÞ ùR  dR O y 8À3 âl Q E ú jõ Ï G µê5 Ø dË ó Ú hu EËäjÜ Øõi7n ¹xé Å wdÃÁ 9 ÄÊLëõ  Àê þ ªf Ò þ5Âñ ËK þw8 ¼us È3 Ò½Ü Zõ ððÁÁ O¾ Ìù úHÁDË ýSâ0½ N luÚX ¹ H PÖ 5àY Å ÁI á aXl w d1A ÆdW ßÑ5Ó f0 QH 4 Âe2 æ f7ì 9Üp PéwÊ Vs u ZÙ 7i U Zè a 8 sV pÀX¼ YAWb¹ bçÕH z a X Y E ßf D Á Ô Oì þ ¹ Ýàà û QåU å Ti m7g ÜP Âõ bÇa V Q E0À jööf jµùZXÁÚæ wþ çpÇ ë Ê A MVÑ ½dÒ Y i þø K l ijS i µ UÚb ª TsÈ ÖQ ú ûÒùVÀ îÉ ÉÚ ðª UòY Sl I q ÆÞ R DU Ò l70 NX g MHiû ¼¾Ý Î ú l½Å ï ÍmåågÍy Úlñ½ Ø ½7SþHZl RH è0 4 Sl q s X ½ 6Ë Ã òK0Z Â Û çÝ F OìÅ uv á ëe Llgb HÛåâ h8ç Y ñb ½t Ø é tj Ol tLÃnE jS ßi Û³ ïÂ È în ÕZ4Qø olá fW w î2q o 0 ¹ L Æy EWÙ Fk ºóÕ6Ñ ûí wÐâ AÛÛÆæ Ò d6S C RC Æe b Uùlpr kÕA2 éxVþY u ç á î²B e D ªËú íí MçS ä Nn 3 U ÔÅ ó NÔè Ú D í Ò V Zìb S Û È 1 H i D4iÁâÊTéVÇ 9 9 ÄX rÂÏ ÚS2W³ X ¹ äd ÐB ò Q ¼ã3 Äm ªþTlÓFÞøK³ J t L Evz 158ZÓ ÛÑ à rÔáðÌX í ö¼óªøìh 9 IF ÒÖNõ áÇ 8 á Ö ø åkÓXUÃAÏ íÓ c t Fy Ý TtBæ ÑÜJ ² h c ã Ý aT2 GMá µ í è 2Z ¼ÖmëÕ ìuÚè Tµ ä À0T Ê g ô íÝ Ü Õ ³Õ þ h õ zIENÇ w Gb ÁÌ lQ ÒÂd Ü N 1 þ KŲ ³ u òG 2 Ýû ÉU ÙËS¼l fÍË ö 5 ßÞ2b Á t ÉðK ³ 2În Ñ c Ø ü ô éLÛ ¼ ²ª ÛÄC yüº2 æi t¾ìm ÁäÇ ÛÆ 6 d 0 cn P hÅN y ö Å X d  P û² aÅCw iÓ tÍ Ù ïy Í o ìP4 5i BÞ Ü 2O ET ã c â í Í Ó xÝWáá Ýþ 9öì ÎݺC 0 ã ÝÒü Xf à O ÕhÝè² à dxÃÀ Mò ô ³Û Ô le Õ óÆñèÚªy ³Ø r oTè µôÌtÖ u T Éà î e yþ jRp W ê tÅ p h má èFÚ G UÏ ÒsËÐ É z ê 2ç JsÎ R Ç º 9vF Õ Â 4YÎERõËS ÉSñÁ º mR ï hÕ g ÆM CÊ ÇP 2 ýôb Çf0 ºÍ 4 z ï P Bþ ¾ r päý È 8³ 2øE d jÝ õaÐ ² ¾ 9Á½q êòÒmè N ¹Þ ²ÀÐÔÙK í DV p B 2 a ³ oÏ B p Á à Zp RP a dww qkåhä à Ë Ry7t¹áx l U d à Af í 2 øm p ½ G¹ e pòy Zmål³Ñ p R à ð v Kà Á A½Ç btþz UYR5 I sr P2Àó Ì7 ç Óõ É kQ A 2AÈ u Á Gp ä 0 0 p rð r ø Á 5R1D x á6 l qîEeç j þ q evûÑKD v æ Éw ð Ð ãæ må Òö U N R0 r ð P ð v pà ä Ñ 1 gb¾G æ7 Bf f f è À Ç ó q2 Å oHd Lp ó Ò Ì fþ c 9 K vp q À 80 0 à º Ð Ð êH G 2 ªøR x 7 GiÛG ÿ² Mu B R òW C N K Gà f R Z à á KÀ v0 p ð 5 W ð i Y KÀ æ wRå f l pñr Ç w Õ e wb X T Ãy REG g c A 9q qky Yx Nà Y Úþè ð u9 ð Ep Wð P ð 99 r Y nÉ è S µ 7g w4x 2 S0W Oà ÉÄ þ v 1Fú áh øh ù GÀ à J 0 P z Up F 0 3 0 0 N và á Rà A g w 3 ²b ² nU ý f V A ãZ c T1 T cD ²XÒrKuE2wg5l R þÚx ôñ è À ð à V Xp À XÀ ¼À 9 0 ÕI vù p 0 p0 Ù È 0 ì dæ  äÆ r0 é Á u ðkÀô6ý ÿ ò ÏáhÁqW N Ûè rP À AÐ ð P Ð W z À UÀ Hð Ð h ᪠E 1 F é 7 ú A ÙG ÄQOU õ Rú tÞ byÉ ýé b ãr å ãh þ q ³ øy 8P 8 Ð ù 0 ð Ó U à HÀ J A à ¼p 8 ð à NÐ Á Ö ÆL Q ºLEÑ Êá ð z A³ i r l É V q G0 Ë 0 ð ú W U FP Q à W Ä à 0 Q Q A 8 ê Ú z MÓy m AqÅ ö W ìþG pã S z8 È qyr0 È diX P FÐ 8Ð ð À P P à 1 À Ð o p ¹ À ï Wð ÈJ P C ɪ1ô ³A³ pöZ ß P ¼ ¼ Á 7 z KÀ ª UP GÀ ãH VP ¼ l¾Y o ÿ wþo¾á úØ qDüÚ ä ïe Ú ÞñB ù OxÕà 6² n k ü òxG0n à 0 Õhá вqx 0EjÊ Â à ¼ øC à ÍUb 9 5 u µ öÚ7Å Æ óÀ G âwÆS kw ê Ï ßì g ï ovÕÀ ª ÝQÏ Ö0ÞøÈ ½l o Ôk ½ èÑ ynô òôWFÙ ²Ë Iá ð Dà ð è ¼àþB 7 ª ªÈÛ 0 p 0Ç ÌA X éHC20JSX Èà ZP làC p f g â XÅûÑ wßÔÝï ù K íû íbw l Ë Ü 8ÎÑ ¼ 5 Î O â ª ø 0 L Ï 2 9 þ1 T à p ³ Íýq³ õÞ ½åå w L þC âQzá OªR Ö3 ëñ u Þ ì²HNãeÕxY4k ½IF b5 Àó õ º V8À ¾Hà ³ á B la þÈ T xtf þp 0 a 0 l T c ÂWì ÈPË f ã nÐu ª úP1 v ÒKäýj Îß O j îñê G7ÎS YÜg À ÂU M ³ ¼BòvÀÃcB ëÜ ºó Ì o Åã à Ç ìð À À ÿPÁk a è À þò Ú Ej LÜT7 Ö³Ä ß áH9Þ Ø JøG Ô Îå ¾Ñ s ëÆr Ý î H óxÇÙ9 f d6¼ º ï Ø8àí è½Fèï yí W ë P vÙçßzT  0 Ùì ÿ E P  Á À ø LEP2 A C 82 Ç ê 8xù ã ÐÐ z 6 Lz s å1 ½Ó³z ½ÜÑïس C Ø Ó9 LÁ à Ç ô h c àÌ TÀ ø Ó 8å þÑþ Ð 3Ø þQ3 09 K 8À vA r säÚ Tñà ÛÙA l ýYº L oÈ OÀ²½â a è Å 3 ä9 à ï½8 èà à 3t h 0 Ï VPCs Ã Ø Ô e0 U Fïû àh è NP Ð H à  ¼ È Â vª l ½Hb ²ìÛ þÜÃ2 Ì zê½ÁÌÄã Bu ª z Ö v ì LÅ BwZ È 4 x m Ø Zà ¹ Tè á4 P A hø aH ØC x d E v0 p h b T ð Ù ÁÜÁk ²eì5ýz o 6W 7g Î AãA kË2Ì ªïñA øÁ 269 6ë²3æ Âæ 8R TP Ø j 0 u Sx 9 Ø Î À 0 T p húM Îb þ 0 r0 Q 89c ð q O H 8 Ã2óYÏÌ ød½PLL¾ÚRût A Z í¹IÛ Â Û åê 6 Ð ¾ Ë c ² Zl ÒAù Pg Ø Ø P ø è P U á P à è Ì0 ä r ÀaÊ 6 6X 6Ð ú ã ð²Zû ü 6ê ÐlSÓ D²ß ê S Ó þY p ð Á Ù X P iª X Yh XÐ øý ý gé Y m 8 n 0 Sè à YÕ A Þ5áÛ ½ Ö OðÁõ ãkå ¾ ª v âI òÚ ¼ ³ Ý JÞ K v 8 MA O M Øy 0 i å Y g p üýßf s k p H Y Eh ø 1 E ôÉÕÔ þY S ÂàõáÅ o ³äÓãq Áá Ö bgÒ g ú æcÝc dF 7àõ b ø 8 uP vX yP ß ¹ O éf0 ø U 08 Ðì h v h h Ñ E ð p g H C v x 5VwFX Äà ayç5ã jFªY Ð AêUCw ÿà ö ù ³ NV õÉO 2ñí æ d ³íñWÐHBE sPkøª I emà 2 7 8l ð 7 ü õïÀ 4 áM vìÊ 2ÅN y¼h ÀC SÒ L toÉ W³þ Hh à vo h6ç Ðp þé Ga víîÅ r ì õ ³ KÛµv I µgÏK 4 ï ñ ÌÕ åLumçê v I8 À f G µyÿ d à Xÿþ 1 I Ô Wi ÐÂs AÇ N6ÖÄ Yi 9ø ô m Us a þ eØTSÍ7õ Xcë A eÖ y Ö i qæ l ¹æ ñ Øx Ò SN9 xÓN o 2J ä s xñO æt 9â U Ì I hà Í0U üÕ Ï Q Íä1Á ¼ Á À H M Hy l0N ÒI Ò 7Þ VP ZøÉ ÙXÐ 6h ª5Ùx ä Õ a³ÂEª7 2FÙ ZVPZ µ rf Øe ÅÙh 0R i T J Á H ¹fP ³åú ³Irþ0G ÐYÅ 42 6y ð ñÏ 4 ã S 9 D0Á 6TÒB PÜcÎ h à ßÜÃN Q ÿHs 4 H Ç KÀrÕ5ü ÅÎ 6h A ÐubJ R âhá VÈcm Ux i FkcÙxBëÑ vì Y ÞL b 3 wµjXØ ì øµZ5 â kD T6Ùªnö 7ë 2Fà à C ä 5 ð e T À T C Ñ 4 Æs hð 9 LÀà æ n PÐÎ èþHÙ ýÜ Uí ì ÓN ó Ão R Ò Ð áót ÊsÏÒ é Û ê Õ ¾ºà õ â Ùx 5Z ½õ Cç kùس ª äÝÜÞ öýuÕ Iê C7ÚÁ p 3H ÈÃ8Ü 0ð À ðp Àe Ø 0X J a á X à ÿØÁ jh r äØaðð óH cí røk aÉ ó U B b H  fl Æ ê ô Yy HT P²Þ úÉo þËi 4 Ø DBÕ rG c Ð 8òà ä øÄ8Úñ á Çì 13 í ÕûÖ ª áe ñDmJÕ ½ó calµM

  Original URL path: http://sweettweet.net/movie-twitter-backgrounds/main.php?action=download&id=hufflepuff.gif (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • k KLé 7É ÆñR G pU þ ì C Þ nâ ½Ìp o ÃDÄ TÄ P ÅHÌ ¼ èÆ r D D UL å ½ Mø Ä I õÆNâþ 0 è ð ÉÒ 9 QYJL ù bªßÇxD USòÖ Öc V B åDE è J ªé l GÌ T É XXDâè o 8õÝ êS f lm ü 1Í Ý y 0 Ì Y üÒ X íà RÌfÖÉê ìØ A eCpâpPTQ gT2 q Eù 3ð oÎ hÎ ë Ùñ ÝF³YÖ è eE l0Ô ø 8Öpô kàV4ÖÆ ² 1 H¹dII Õþ 1 Õà 8VT Ä Í r ÚS Ì M þdPú qÐèBt 4 4 PÚcAH Æ Ã â Ö Onf D UD4 EdÀé 4ä Ki 7Rd E N T m îEIÍ ÉÆ iÆm äHrT DYØ Ý Ã G èøÖ áå ÖèníÎBð 4iû9 4 Á dj 8 þM é rx v b B Åÿx n YZ þÖ RÑ CÕ wº þP Æ æH I YÎC O ê úI dê A ª ê r ªë Z 6 VI2 G4V ñKl0 ú Õ ÉS ÛAà G ä VG Ï þÉÅÉ ml ò U w Wò t Õ Pl là r P Þå9èÁ Ãt Æ ìãOBL Aª à 2 2äA Ø ªA Z¼¾kÌÖ R í Ò É eB2h 3 ÉCà ¼ i HÝÆ7 ÒiDÐkæVnÈF 2 älQ ò ZôÆ7æ è ؽ¹ 6 þ Õ ÙaPÅT½m VÍ Ã k ÔÆS æ ÁÅ þ ªc âe4 ÕÁ 7è k ÁÎ gãê 2n yL dâ æcÈüÉ õP Y4 îÐ ÃK F½ ÍC ê àä å k Xôdr TX K³ ãÐ ÑQ ei º í EP8 ë HÅ Ñ 2 î p Ñ ÁôÆwøPN D k èo XCA ÏVÝ Á åþ Aü 2 TH ë dX L Ð Át oðC þé ÍQ 9½ XÀ ù G VÚüÅFk C F ØÁ ìK fãÚ ðb À A Ààfê x y Úí Ê Z z O1Zê ¾j â W åÄj øÒEØÝ IÄS FX yDøM q E qØrü Wa Û¹é þgLùÆ d B ¼ 4 7 Ãæ X ç ÂD ë ñp Ä Àø È O̪ BÐR å aO ã Oê sþ å õPN E È2Úä g4 Mê þ a ¼ ð ô N Î 1 X V lQò èï  À À cnd Üĵëú½ ÓB ï drZ T Ö ªèª ùó iL þÊÖª K yèÕRIh èê ù ³ ÙÉ 2k é è l 1 ÆFñêéu ³ëZ Ì6 C õ C À ¼ ² Fôà Õwfæ z 7 ÎÅÉq o ÔI u Õ L IÜÛªj 4x a ù ÜW0ßÀz ùõ ÝÁzó æ þP D ù î 0dÇ ûð RàË ñâ K ½ ùâ ܼpõÒñ ¾páôÉ ò ¾ éð 0 ÍzZÓÍûV ýêEKG4 hñÎ ç pßÎ Þ H ï G þ 3X 3 9 î¾É z Jq 2õy Ì IÅ ¾a È k 0 f7 ñÓÑFî sx Ð ºLź mØ ëÊb û M DÎ ¾ 2pÎ Å ÂñÜ 6K3 ßR ôq Å Ì f 2n MH Ü çqæ ÌT d qÍÌ82 9 26 xâ²Ý0 3 9J t ³ßA x l K BùOøê Ï ÛCS Ú n ÑG RVà Úí µrÉ Gò H Io á Í y itf xERKþ Á º ç ÇI ÏÐ4 ä Ú áñ äký èÕò ÜF i çÍå¼8 dWý0 þ ò gÀ RfÚz 4Á ø Oø jö8A À Tø Ì qÏ ø öÁ 4Âå 8a ² þF  zÎèT0 oªj S tF 4kp6Å 7f Ð ÛÆ äK dÑJ C6faxÎøfÂ7 ÿâDá ¾ 6d 8a pöÊá 6 ÜøA 44á ð I ÐD8ÁEFC yÊÖD Z ïf 2 à ë n fÆà YF È ë T µb Vn ºþP CRb î¾þ Úé rH L p éävCYô 2b äÐ K 90 Êð t J hö òÌ Âc ì3î éà Cr Òjû Z f ìÆc çæhn B a À0 Ä èDgLb Xt ã E Y ö  Š3HJÙäI4P Mfn ÇåòÈ Ð ÎPgô Ït N ò lY B yÏÖ fö ² Ã0ÄPø R â Çú80 rêR ÿæG èîìlèPN òá 8Á Kä Nn D þ g ððâ Í ÌøêbÐÄ Ï8 øÆE Ì Í CGâlÍ G l uÌâ f N Lñ g4 CÜ B4üÐçd j ú ì R5Ö Æ À E Ê 5ìïr²ê â d Hfzl C 8 f BT Y å ª Én¼Î ðBOj P n s èÎ ºjX èæXoO xN åÜÓZðÈþV Ì4b Þ È Ú³íVC ÒÓ 6Ä û Nuö fn H ÚÆ Ü Òá0 L ÄÑ drìÇ É ý bóvB ³ ð C QDd Qqe ÉVRã måUNhó ñN û â 3 çLÀ˵ Ç é GÜB êA Êd h VÃúNjä c õFe Â6gòõö Y à a4 Þïqò³ïJ åþpfN3µÌ Ö QB ìZfÃ9 S ÃÝÚ Ô F¹ OýR1 b 8 ºR M³ 6 Lïþ â ðÁL Çn B â X4o ã à ó e Õ äú DÎS ä È 5 Å Ëâ ¾O dð HÙ ÕrV J Ñ0 E æðÆôS d å â sß n Þo² â ùÓOW bÙ µ ã fGò uaà to Óè Nú  ït ùó Ê zb é ôR þ oL l f u Ä ²7R 8Ï Åz cAÀ XëS óø â þu7ºeð þª ð q iï¼p42 MMw Û F 9 YEA FÀ IAsðªúöp X hPL 4 2b E OO çúZ Þ ¹ ö P 4 ÆÄ t D Ñ7 4Ü X Ö Z p þ³Â Æ ð  d aæbw A átò ì Õ ãJ T öh7 Í fÁ º ªÃ4 æ Ì1Q T PÐÓ2ú pØ Gï 7t ä é J Vt ø a æ ¾VZ51 i o¹7ò 3D5ÎN Í ò þÙ O ãÎè i è5AÜ VæJg U g 9D LsUáS ûS Æ Ð Ât å4æ YäD J e E¹ Ä aUdt ä Ñ Ã Ú Ea ì w í Q þv i Û Ó aÔ öäé Ù i Qz Áwb b Z oWvg ÁË8 iâ Ç Ý Yñ cz2 0Âh4 Ç 8A fç FÀ Ù N ÏÀ ä Gvä b ² 9cãv ô ô V ì ñ µ U 9 F ÂT n fú3nB Ì yt ÆFÁVåÅ tuæຠvÑGT IG g ÀJ Á H Ð JÀ y Ö Ææ 8 x oË3s6a hÊ8sbL nÜQ ¼ t1f ðþa h Èà öSDjÅ ã v f Í e I A ² Àp0 î ¼BewÎ Bâþ â è ö5i Q Ü ÿ Ñ0 CÚÄÏ á ï B ¾ Hð  dèÐ Ázù

  Original URL path: http://sweettweet.net/movie-twitter-backgrounds/main.php?action=download&id=hermione-granger-quote.gif (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • X ã ê Iß¼ÍHy Ó Qü Ô jíh8 Iäê Ávî FAx Uy ¾ Qk ð È Ö ë ÝU 2È 2འÑäºá GZ e  9 váR äme n Àì Ì CξGµã6ÐÞ hiÑv ² H0³ËC Ø Æé è CEß y R j È z è Ø ý T8 IîB êævîËÝã ª ZàS ë þ ë ð4 O h êÕöNo ü 1 Ë 1 Cy¾ c ý CÒ xé Ï Z Ý ðã þlî p5Ö J mO1 K Û L GßÈ í iºÎ Í ÍÌ v âC9Ømz ß E8ïè K Y Ê Q M òÌ køü é Aå 0 àÉ áM Rë²È hÝM èU 5i Òê½h K jih F x B ì BVÄ è L ð¼ Lþø õ ã ô J ¼d 4 0W rý Cÿ¾ B I Fo df íð é ¾tÚ ÐðJ 1 ¼ shñ2 Mp 0 0É jXAÛ Ê H õ9 g E n l3 â OmSÕ g0 ö O3 µ IïÄ µLØ Þ3BH8 Ë ãú u F ý1 FÙ W Eè È ñ 0Õå b Wn x8ÅO8UWCG nñ ³bÀó ÌJÇiÚVT ò áé ñ þxø Û Zù µ 7îâ Y urÞ MçF U¼ O øu Ùè Þ cë È Ñ fìÕL Fw FÉè WÐFÏ 28 OH P z x8 ³ Z s ä ûàãQG ádÎHôè R õÔ³ÔB½¼ J 5xÓE üD ³äbÔ 5 S X þÉ H T u V å C qÐ zlA¹ ZRVY Zq V æå a À dÿ LF lPÁ l 6Dj ½6Êh f ÁY u É Ä ò w ðr H Ý B T µi O 5ø L êe P Öztµ k ô5p tÐ Å I H Á ØrË q à nÔÏ T N Ùó J Ø Q à í ù CL Í Ì é Ç ÒDÏc 4 8XR Â Ç 4 lQ ñ PB Éã LùÜK Ô ËQ W p x O øë Y r y Xw9ÀÄ M v ZÜ HB õ E5 àÁ R 8Fddò ö ür i Ó ¼Ì Q ä³êÈ p å yÐ 9 H Få ñ P IÉ Þ þ Å FVf ÒÙÚC µ U ã 95 Ì PÀÄ XB Md ya Í ÍPºVø v ç gªèC 3³ Ýl 0 Ñ H Ê Z ³v Ð ì b 8 Ý Q B e WË Á 8 ìàS i 2 M r Ý 3ô Z ßéüã å z0ÔHµ êm ç ò ªg â TR à öA Ç á Ì ½ ØäP þ ØÏÍBo Á NP Í ñb Þ þÁÛVpÑ m ñ L à J ÞCÉU é éIÍúü É ÐÓÁ IsAÆ øà à ÄQ AkÌFýXR TØ P èÙ Â4Ì Àà ÉÀ B ¼ D qÈzÅC ½Â øÃ4 Â Ä Â Ç Fû Ô Ä Ãè ÚßýÝÖøôÀ A C L ÒF þ Ñ ³â Í ÂfÊ á³é nGÌá VG À qÄà ÇOÈ Ä ÈD Ø Ç M PéHr H AëíÈrTjºØ Z à Æ õ ò m Ù Æ L k qdÊqü x ¼ V HrBVÞ 7 ÎfÕb Û2Q E gJ Ì º sìBJ ÁO Ö XÚO à ü Ð k²Âà FpD ÄLk øè æÜzµ 7 HB à P iÊ4 füD ÀÇ ÉÇèQÈlpF ÆØL âr âú Iö ãF ØBèÎXþ r º rN AÄaÅ b Î ä ½ A âMò L ³È ô XT ø ô  W ò 0û ³ ï5þ ì Õ R 9 ðo79l ÇýpæRµ þ Ík þÆ d ºûo Í cîD Jó âv È x 9 g U UBâ èÂz ÞÄG d ì iX yZ µ SÅr eß bø N Êó 2 Ë Zk çxE Ð ÖmÀúì Áq¹ çóú D ø AA4 ù À Hà õ B ÛZ j Ê k È s l Æ ËÂ4P Lï ÿÊÃ4 Áx Av É ð XÀÀ øw cF 9 È þà r hR Õ 7 oöhÞÃG ß zôtÚ ç ½yB Ò L äùZ Õ K b¹k òê¹ à³ xë L0Ée 0 ÓB 0 Å Ð È33 ÀLO 4 øg iÖ á û i ÀA x z Yà E ÕÕõJù ùæ9 ºæäá xhY e JH h HZ ª ÙZ t HXé 1 Z à x2þ H Ã Æ ý FLÜ ä ÆVêE b ñH BQ D I8 ë2 7 7 â fÐ ÂÚ Dã Ó LFÜÌ 0 ô C L à M Ï r àOT Z À à 8 ÛáÔsâ Êb ÂÖ²³ W ÔyÕ Kåª Mã ÔpÎ585 X G HñH p p g k P cÈB I s1LèBG sIY ô r z ìúÕÄ f ³ Î þ ÑU ³Øb ¹ àE ²ùÇ x äà Û b01 ç ìZ Hà BÍ v òâ0Ù g ÉA h äü 6îK þQ 5 ÈÌ Ð È Ó MÁ Hlg ìy M Hdb X nq ZÁC öÈÏ d1 ñ ÿXÖ ÅL 2 áH jBS 5l 4 C2 à ËÅ A Dî Ê7j D ã è òÄ ØâFM Jv ½ Labì 20 Ù w UL Áà Åu ÁÕ Ö È Ã ò z q cÂc þð à à lW ³0 ½ÁÎ Pº f tþ sEÂÕWæ ¹Ñ Ö Pd ÁÙÐ Â N Þ åÙD íà ýØG î äÚñBµ ï ú ÛÜ f H åe Æ6Ö ßZè WpÂp wR Ì Ã þ f ðH gDK M á p ztà s Â0 Ð A M QÿÚvØ Ë êWéLÿZ ÍþÁ gV º 5ü XK N à Änë l ¾Îë ìÎ 2 8zª0 c ¼ DÄ Ü t º c c XaÜtA1¼ wxÀ ê 1ÌC Að A Ï Ïòd Ã Ï ï 4 aD 0xÀ3 Ê Üg0 2 c å j MÊÇÊ Nã ¹ á èãàläÜ 8Eä Ï d Dâ I 5 f Åd À È d î î VÞëjT ¾cl f l ÔèOÀhå ¾ Àje n Ê tþ   Á N À d vKG ÞEv E ³ h èè ÊK8 c JnC Xa d Ta kðò O ò oò²ñ q 0 Y éôÆçà 8 a ºÃ aÅ á é ¾æ üÁ þ à V w l à a Ïø R þ ö JËE Mt B Á ª ynd Ñ À ÔM 6oò 1ï ÑÒ Ýr ÕÒ 4D µä h fÆ ÏÊñ ÀQ å uÈD M ý zà Z c ÚÌ Z Æ ý SÞ 9è ä O ê à ÓLØÇ L dB Ð Ø Lh á C î ÃãÀc êküËý0 I ÔV 4 æ D X ÀÖ r ½ îj 6 5B 6ÎL Ä ÃÅd s ² btzÁ l þ 1A L r 4 d Ñ Ï Tò ô ãò ê2x f2 ú q LD öB 08 ÒxH6GE ÀpÞ ÁÍ 3Ý 0mÐ0 Ì Ý a Xa ªb o òà Ì ü à ܪ É ÌÀ Û Ô FA Z lÆu ÍuèÖà G KO ³4 ÀF 4AVX V4 k Á ÖV p I â ðÊ v ²õnÀð ÇC zÑ â Qô v À n nä 4 w A ÖRò O E S m dg Îò k d xSJ6 2 hË D Kfö ð R Ï 4R0 b ìqÍ ¹XÁã R a ôâ NyÞ òA T á ºv o 9SMá N NA ËÙwkPxÁg B P 8r gãçö Êòô3 xþ êBT U 4wÍzSÕú I6SÛZjÇr à w ízÊÚ Yyý L àg ï¹g ãh zà 4Nw øàl a 4 òöÇ Ø K Ú Ô 39Ñ Ò é a êðá Á º ü Ö bË â b ßÉܺ i å y ϲ ç  åEôìb 4i Å õÏãò v Ý Ï T Çrx k g 1 Ô Ì ã gÕ 8 ê 2O Xþ9üÃÓðéæxä Ú F Á hÐà É òléQ K Fa 5Ê W¼à¹ ç ¼x²y¾æåÊ I FÜþÑ 6L råNmhÎ Ó éÐ E O 4yÏDFS 2 th ÞV WëI MÊR ðcD4 0 Yð4 ç  Q QD 9t D X 6dRa I Á 2Ë ¼øÂSM8 èM òÀ K P È L A MaX 6VUà 28e TXmu Wwé VYF ²J ìæÈ caE aG 4Xa 6á ÉýEá E c ô f È 2 Ö ÖÚk ÎD 1 P A oô Þñ 50 Ü º Ja1KW G â 7 D ½ç ÏëJV c ùfdÿ ÉÐ À 9Q9 r 3p MÌdf L b Å ³W f ýè zþ3Ê 2 oTÁ ÈéÁ Tõª 1Kq P Ç Ü Û 2ñ U Mp tàf p þÀ òcľ5 pÀ P f Ù á² ø 8B i è Å z 3ÒÝD W à ä µÅ ÌE LH KÊQ xg 6 Ñ A TÇ úÑ H0 G0bJS² SÔTz Þc S 4r ù 4 hÀ 4Ð t Í N îT UÄG TÍ ÓYk Á ù 7 ö X ÔiÑ ã Cu y¼ ð èx Ìé ¾þ R º EBi Ç ½Ñ 3 Á g Õ i o aÌ Z E Æi pÐ X a Ôdúb R ÆN Ý 0 0Ü E ê EªKÍ T Ø âSÝugô 5 ñWd ð J 3X ØZ Ü Âxß â 1 8y Xò Ð 5ì þ C ÀÀ² Ú0 Ø É ²í T åìW 4h òLEo w Vl À rP qr Äu Ù s Ô y s ð Q Ù B 7 ÓFÚµ GW à x ó PÊ0ȹ 2 ø 3i ø 52Tdò À Ð þ ˵ K 0 IP ô ïI 8ð à ¼P Éq V q 6 d d j E 9 5rù Q U P ûè øÆo Å üæMJH 8 0 u po Ö 9ä T ãÀ Q Ðù Þ² Õ YErx îR Ð ÒQ É ã å T T B I t0íª0IRR é º àêS 2 Æ l1Á 72T D H Ç d 3 û À óYjþ º ª º a I I á4 5 º d eþð p dú qdE J 0 pzÀ0e LëNâ øà ìp þ0 Á ˵ q 2HÀ ¹ð 3 Õ Eò P d hVñ K YRs ÕsEr VJ c B Di eJT 8y Ó G ö E ý ÿ ³a b C º Dñ CäOþp GA³ 5ÉK² 5M5kQ fóÅ˪õæ o 9 Ð Y m W Áp Ç Ùð á ½Ú Yð 1 ¾½á á þ Ä o ¾ U Áõ¾ìâ ò ÀFý 1 k y G h 7 ºYÈ ¼À½ø ÁxW ªJT ð q a 9 á aT À l Ð W k d H Y ¼Æ b VÓjû âxWÓ Pé³ø Ë ¼cÈoM d SP Y u gp p Oø ÛÛ Ø c äòfÊ r I j µ c ಠÔã ù F hãºhì Ð ð Á7 Ôs G ¹ R t ýp êi P a ÓÔÐ 1 ì CÂðzy à JÐ Æ g âä Ò1 W ÄLm 7 ù p ê ÌT Õ ã¾ 0 hÞÍøÝ1ß PPP à s ÄÅ à H ªÏ FE ãz xËs RJþÈcñs kÈ ÏÏöáKä ñÕ 02 ýG Ç rr òU V ª âê3 û gò Q l5â u 9f p 1 ß ÐÄ Ð NP Vù 5M¼ÅÜô6MíA åMö SÐ ê NýV a I úÖ Ð P 0ô ÿã ç À ½ ì ëbEZD Wçó ÃÁ ó ªD AF ³ ÿ½3û0 gB 0 4 8yë 3 þ aÐ 0 û ÅÞmÀ pë k yÌA 4R üûw1 Æ E H P Æ iôàA Å kZ OÞ zÀ 㾪é çµxêqpÀ à90 ª ÀWçyå ì ã ô À QtÐ K2 6îÀ TF º½Ñ ½ ÝqG ì Ãì u ë 2 kÌ HØ Æ ¼ªJ 8m Q³Ö0i Í ozÂÅ Ç òõMâLÊ ã6¾ OàôÜÓ òþ õ³Ð ýD ¼ð âÓ¼ß é ¹ØsôâøzH M9½a ¾ò á vê À pÀ x G S ª3 z b Øa 8 3 A f ºÈâ h Ü e G ý 0t Èv Û hW ÈÔ 3wçÅwn Ê X µ UûR ZÅ ç jU³ E0 í ²Pãä C æ nÙ òPÆ ÛûTTä ª 9 E FGß îØ fH ùM ØT õ YÅÁ w ç Ugez ï jÖ áS ßs þ 0Ða R 8 Ú Á ÇÑ 39â F À ë1î 3 ø HB2L Ð èÀ Ð 6 ô HDÂ È æ¾T oÀ s Q 0a bb êà 1 qNÉ o ³ ß d¹ó ux 1ñw UûDR Ä ÞÎ T3 ÀV ºÔìW È p TÒkºú p 4i ÅÀRvr0 í 3 v 2 È lJ yõÈ Øi S Ì æQ Ý ¹Të Ì ýG B Úv t ãÌp îQe Å À ËJX¹ m¾ zàÐ qá ï9 ê ç 3 µ Ô ½jî Û Æ U t û s üÞ úáÏv EøÕ ÙÛ Âc vÊ á ýc 4á Â31À Ð fÀ 0 Bðây ð 6N w 9C yóEæ RÁ V ¼ñ K AZ Q zÐ Ê Ië F þ Â2¼ Á À Ø8 Yü 1 ªDÎ 5¾ ¹ ÃØ ËǼ A Ú Ë Þâ ê Í EÕ9 R ä Yè Ì Ø êº tÔ3g y µûEæÐB ð RÐ ¹é Ñ Ü øó ð åó ò ä 7 Z NIÃÉJ 0 è Ip Q Eø íê P ä G ¹Ù I 1 Û Â z S Ë1Þj ë ßÒ 9 Q ûÐH E yÀ Hò þáP Z4IA Ì1C ÓiB äÅ ¼Âð èX 3 Ð Iq ÀµÖó EK Ú Ø Ã HÑÎ ÚÌ Å A ùD Û½ õ Ó X²KØÈÕØO0 ªÛ Û EBè 3j yРɵuÐf² Ê y Tº0 N ç E G H Lh Q G à E P Ec K Y ÅU HG HJº 4Jq Vò4K Ö B À5t VK sR ¼KÂIAÈhþ WZ Eâ Hã æÕH SéU À YLI ÌKÝ äS1ü ÂLåX Á  I MÈ H5 ³ ¾ Ò Q P Qx6R t E S Æ BE Ep È G Ix Ð x üÚ 0ah á i¹  CKÜýÇ C h d 8 cãaÐ Â Ø EpÞÔ ÓÌÁÚ s âM æ d 9 ³ Ìì ÌÔ Ð y h tþ½ Y À V Hà DÖ ê Õdº8 0 yLÆ E ÈdÎ µä iú X K W ã èiÏà ø P dTãüm D TH Fx Tx VX Æãæ DN Õ Yù ã G c H ßÓ É sqr I ÀØR S P O aò 1 ½ P o èCfÆ Ó I 5Á 0r þ Ìc âi ó Ó öçaÆE Â Å Ë tm ç Ø 2 Û åÞã BDH G ôìYêU JØ gfÜ h R é ÇbÀ º Ä À ø Lð¾3D Å Õ5 t5L ÖÒ3¹tÉK ê e o 7½ ð À ý ð PbøCcEçö Éãör NfíÒ ú ¼ wÏ 8cËÔ Ýíg ã Ü1 GPo ¾ ZýÓ Ð ø M Ç ß LE f p d À S þv òÆÝ ª X o L ²½ ù hÚ Î éÌQ è Ð öib MÊ ái Y ÂØ Ñ Å ì Ø 7f 9æÙf ÙH µ w k p ² ä òà PA ìb uF ï Þ0U bÅ är D N Ãi Q 3Ð À  æ DD ôÖG DZ ÅÐu V Bô Ì þf Ä ä Ò ì Dx ñ kÚ Ý fX äÕ M 5 Ð ÑÝ Õc ð ½ö ¼ í é Þõ G ½ö² æu ³ßP ÝÎBø Lb ªÔ a5 PÉp E T2 àh ÎF ZÐ ãc9z t üiØ ñlf4PÕC àCÊ 9 ¼ 3Ï RÔ ø 3 ë ñ ª ñ Ùv1 é4Êû sN2ÁϹb9 ã Æ 0 HA kÊC tb þ6Ð e ÒNR 5 A Iè ºPù è øA 4ªX ÝY h r ª Ð Q H pJ hW N eX0¼ j1s4 p fçN õýP þA ªV ái T Ó 1 êL0 ²È þl AÀ Ýë AÏmê DV F¹5 Ðnôj ãç ó AÍ0 7¼ ÀYò9 Mà Q 0 ë³ çÇ R È ¹Á Óq HCµP WÌÀ A G L Ó 0 S Ó 4MõÝS 0 ã ô Q ä Ü Ñ Ü Õ 9M Ü âyIGHÀûa PI íÆ íKµ ì ÖMö p Ò hÂb Møà Ó Û5  øÜB R ð4 Gh LF ÄÖ v fZ0mb DJ ä 8 lÀ H à Þ j uØMqx M Aè JÄ Å T ä Gûýà QB ä üÀ è èW A Z l 9 Å C cVðÀQúÀ ðÀ äÀ l eVÐ HB DÐ j é ع ó þ ½ 2µÝ öc YM ÂMÄ B c Æ GX ù äsà DT nà t ËáÓà h ²µ Ç0vU 9 ü ü K ØÜÏPÒGphÝ xÅN Sò Ð 9Î Or È Äd ÁKA W ÆMµ W6ßO å LbÛµ ÜYn 4 UBs Î Lv Õ ½Q 6äuf ú ÙBx qmÓa²QäLÀÕqÄ ÑÐ dd  R hÀ ÅS àJ à îç þX 9n P²æiþÊÇä à á öÒV Ï X ñ Ï Æ rÞ â ¼Mrý Õ açÇ5áúT IªOF¼ Dh f qùF Èà M jd dÀW Å s ³Efê e H D8 þ Q ÆÈ Â j VmÕ f åí N ü L J Ä Ý â5W f bz KØ ãá ì A i8 è ä Në Õ Î D õMßtæGÞ Yþ½ åi T D kÌånnM ² ö ÈU E vi KµRCÔÕH LZ 2 þÝ 2 Ú å ÇöÄ lÀ6BÀ e P ÐýI Vç uÕC ÞKtÅé n ÇãÙ Ü ÂL íÀëH8 gE Î é rõ Zì Äv ìDn½ U X J e y ² Ð àðthÆ ٠I k4 ô à Ö Û I C dî ù Q6 Ù TBá Â Ä y WHVK ì ȵ O ¹ìÌ Gö t ÖÍ bæËY rjJç q 6ß ÜÈ T ÚáÒØÂnO ØÌ à í ÊÉ þ q ÇÑm8 ß r ëpH ÌÂviN m ÄÐáò ÌMvnÉè g K ðJÄ SR V Ì SE ÑX Ï VC ÐtÆÆæo ño æ eî m èåí8½ Àò ø m äÂä6D T ðÉæ ËÅ Ò Sú T å͵Zæ 7 H y û õ ¾Á 8 o æ ÿi bË ÒQ Á Á S2 IZQÝb úñÝ m P aBò G Ðõ Àï5 2 þþqÉO éBt Ø G Ê kr Ö D TÀ ã I 3Ep P O å àï s ÖA j H2 O2 t e ì oú Þäâß L j 3õì ¹ògý ýä iîgR J½iK fV 9r 8 p f D lÀ hGZH 2 ÿ p 4 ÿ ÊÉXò ÐHw I GHr0Iå Ý ë ê M  bn 9oåël ¾È lK è fV ã c 2w F t C o ß ßO K i ôS hkÎ K q öÕ X ÓéOÑo õ 5OÎ Ñ ÁÀv OÜ baø M øö³ v ¼¹ 6µnó C ÐI ý ³ iµ Á ¼ FÐÒ nwªD9 L þ cë² ögï dó ÜØ Ng 0 Ë N Ý 0 D ÖÑ SN2sÒ M ä 5 á áÓCîq ¹Qà DÊ øVÑ ÒIU BD F Ëè ¹ 8 lÒÈ ê ì cÉ9 bâÁ ¼ 8 aºa 8èÈ 0H29 àÛ Øs ½ ïügMùø À x Å Ù V ɳ x É I KÚH ì² í ÓN Ë L Ð 2pó ãxmH½ Î ê½u ùþ À Ì ÿJ p Ô 5 mõ Áê Ð ærì Yééç ñ I ³E lá M 4ÖOmµ C èÚEÃw Óm àÂÛH o Ú ç Åój9îR nÚ Ì 0 úr ª àÛ rºÙ ãkJÝö ë édÙë 6 k nðáе ¹ä tA0ÁÓd µ è õ1 zÙþeÃÕî¹g úö ²zp d rõe M é Æü Ö I C½rEÐ þ d ¼ v Z já6B

  Original URL path: http://sweettweet.net/movie-twitter-backgrounds/main.php?action=download&id=twilight.gif (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • xf Ýþ Jº Ì J J Ç0 ê 4 Ø Áã b Ñ Hb Í n ë ºÃ Û F Å mÆ n á Æà0 ÔëJð àà M û òxn ÆpKîcÐÊK î à ÎÏÜqwvâ Þ ñ ï ñ h ÄóøJ 1 ð xCR D LÌ Ç v d 0 À Ò Oj í o òL ÄÍÊÆ J è 4 ä Vâ ÊÐÚæy0òÔ PÆd0À þh ßnèñÖh L B à à Î ² b È ¾ Ñn d ÙrB 9 à ñ ÿÅ à à Ò m Æ N æ 2 îDð Q 0g Þ ³ sb Æ JBà ê ïi ó J e ÝC Í ³ C ÌÀ wpþÆà ó çrÐØ nP ¾ h³ ¼ ò A Q Å îS ç Ó²K î U¼D î ûH Xl ã Ä E äÏ Ü 73 npþ hÄ 7Ë L MËÔAKbÆ N8Í 53ô âÒ SjêÅ á BnfXáâvo ò Î J þ ñ ñ IA â gtHý ê cþM2 D eâ ò Abò Ä l ôû Uë Ô7flÆ2 7 Ô mP7c oPV ô ìôN S8Ó þÊCà ä1 Áv Ì Z íp H PTúÉ Ã áH ÈÞàÈ ORH Õ ª c3S UqBh¾Il Qäu C Mò 8 dÆ òÇ F Äi7ï À P X W ö ò ô 5 ó øL ç A v ôà qs K l öiGí f â óñ Oò c N² eZ2O éò ØR MÓ8D Ïz Î Ð3 0 x gy J³ àÍÔ AL ³OÀ Z äÈ µ ÖÄ2çLÏ4alJ OêTB É âñ 4 wìoùv Vb 4Ñ ö ¹ Ê gñ B µø Å ÅÐfç Z yG ¾ì ö d ÄÞ e T 50 oª y Ùwr îtÐÅkÎL ë ô ù y ò¹ OÚ2 MÆð z Ó s a êæêc²ªu 2 x å A8èe ¾ L Xr µ o ÕB³µK ¹ò í f FÓâþ Ì I Hj àö ¹ðj èë á ¾ÀÂü0 Ä ØÍ0ÓÍ ÞH iª IµK Àvn eW S ½E ê iie QRHW Sõ ïQ ÉÚ ó 2 V k Vâ òm kQ ½hÔI ôÂH½ Q Æó L î üÁ ª t ÕÛ yÂriZ J KB G3½ ºI Á MJMÒw22 ² Ðbè ü Í ä o æ Éû ì j äù þ ª Î tPB Sb öh ²¾ ¹ä ox U ÈàX â Ý ï F Cx bj õªÝLém Á ª æh Ïâ0ä ½ d jñdè ËÒq V³ë5Å78 ªØQ ù a ¹ ع èè³ ³ª z KJ ð A à D HZÀïÐ PÒN ò smÑ âS µ8 ÛüP Æ Ö ³ùh vÞ lØÛI À BÊÇQÎX ðì p ÿH E SÒ H ÔVt P ÆP t ÌÄ QM ZAð á k akçØ T v À p T Cü K T Å0 UØ ¾XíE p YÒ s Aód MÑ aÿ ëµ Eà A ù y ÙFÚ²2 ÀÞ ÿtÁ À AÀ ¹ ð ÀQ 1 FB çx ø 5 A Gû Ú Â ç ¹ 7¾ Boþ ÄF0 ò P J à àU 8à ð p QÐà m 1 céÛ úÄÆ1û Í s eEI Ë j È ÊcA På Q J Âb Ì G8 aB ¹6Ç a l F Ð 0 2ØC 8 1 B Ð X tD n a v õ Éb ļ ÓA º0 äo ð w l YëNÈ Bº ÎD Y BÊI cm4 Á h ê þG fp xL x F È6 x N Ä x²0 y øD áæ ºU EQd hÝYbðlèÓ 2 r Â Ü ÅR P C à ö Y Ç P Xì ðÐF þzq Ýmà æ E F0 LbKø G ô Þ Ç Ù t ðO2 æ np 1â 5 h0U è Y ÊÜ è  á ðÅÅ ÊÈ 7b XH Gø U 3pøk tÏW Õ I P së² e ø ô H B 2P Ä è À t ÿ ê Ðà 9 p Øú d Ð x Ø Ø Èá Q cDë Ý ²ÄåW Õ c Ò 2èþʳ a OU s NÐ ÕÁôe Qa l ëk s ì À È c AÑ O ÿP p 0 P à ð ÐM p f ð p p Pð ç à N Q Bð þº 1 Ð6 MzÈ Ø À 8 X x È P x 0C È Ð 5v TbM X Ø Ø ø ÏW Æ0 Àfÿ qP J8 À ÌP Q ð B ÁV ãP ÿp à wð p ð à 6À p 1 J ³8 8 è É Ø 2ÊÐþ øq i àN C è è I ð h e Tâ à 6 P ð Ìp Ò i 4ð Û P p æÀ 9 Ð Ìè ð W R á s µX ¹ x ¹M 3y À X Ç 0 y h 2 x 6I Ú I 9 6 X i y ¹ êa þ ê ËÀ ÉI xÐ nÀ p wÀ P Ôp ZÉ 3P ð 5Àl P å ÿ æP 0 ð K à øð À à 0 0 Pð a ² ½ ê 6 I ¹ x j j Ù Ð5n Jð Y 5Y ºI ª ªx 9ê zØ Á ÿ0 v Ð Ë uÐ uà ÎÀ rP ð P k i 2 m Ý P gY þõ õw À º 4 Y p L ÓÙ U äó ðâNEòQh É ø i Z 3 3 A I 03d2 8 J 8Wb 0G ª³ 8Ù 0Y ê Ú H 0 U Ë Ô q0 wxr p Rª p Ð Ù j 0 p ÿ õ vÊ à 8 Y ÿðnÜp Ð 0 à F 1 U a 7 K È ú H 9 yþ I yª ÊÐ J H ë GuÈ î s s à m M K µS µ 7 p 7 0 8 àt é M ¾ ð óð ø ñ ôà¾ñ F 5 J ½Z 9 È Ù i1 ë Ü BzV V Ø 8ɲ yÀ À I Ë WH ð q0 ú ÿ Û yP Ð Ñ Õ µÐ 0 k F GL Ð G ¾ P Æ Óà ðû M0 Æ û þõ f A I¹ y z Ì Ù y P Æ 9 û ì x Q 5 C ¼ h 12ÊÐ6 P ô à s tð ð à Ñ µ Æ üÅ jî à ÿà Öû Ï àÅ ð µÞ

  Original URL path: http://sweettweet.net/movie-twitter-backgrounds/main.php?action=download&id=ravenclaw.gif (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • ÞLmôpU ù² æø 3 èI ÅÎ6 È9¹ Ë s m Þ hW Fc éà Dº EEq P x SèÆ ñaÆèLE Ô Ý 1þOµßÌ6 Å Âx jí 0ø Ë92È6 AF Ý ëò 4 ë Ò ÈÓF ÓÀó p C ù ÌyÁ Ô 0Üóîèu ê p ô s æHÃÀ Xîç bá QýÜ eE rl Ieï n7 0P M0 º 3 È r WõË9 ðB ö q 3 óng X TÔá Q l í 3 j wxÕ 8 cm ètqHv D èfNäc f Ê K¹ 0 Wz þ Zx Y B æ wRwÅ uòGpr H x 6 f X µ D  nâ 6 Ó A dAûóp 3 o Ñ 5 X Q D d ohgp hÍ ÉÐ F Hë o49 P 0 æ Oà ØW W p ËP æ Áv Q µ üJ ð5 n ós è àVþ S ½WÒ0 á ¹ zÙ tuº ðÐ b K GfmÒ P rlGý Jal c x aÅ6 À Í9 çÙÎü WÝ þ tX þ ý5 ñ ì ¼ ¹ÜEP ú 8 Ñ 6 Ð õy I yUY ÅàY 8ß H 7 ó GA Æ ÂL¼Ja ð B M q å xy Âm0NÜÎI ìÁ áÊI ¹À à ÞÊ ¼ ÛÁ w dHée C ä 8öñ¹Q V C 3ívg ¾ ÚMðk RÔ ë x záYÓ ñ cÂûMï ò úÑìÆ i  I8âÐGj 3 ÝÞy Èyñ z ð ýæ Õo Ú 8î 1ÕÕ Ð0 Ke r í ²9û9 ø þ ä 1 O Íõ m ÚrÍ s ºpÓÅ Z ëå Ãím³ Bz w c C ë2W ÃO8D0ÉÚ þ y I äÂÕ õÉÙ å uDPlH1 í Krø 0¾0 ǵ DFMGM FGSS G M C ø r M¼ N VG uô oÙt qfa Ít J u I4G Ú7Ë Jþ³ åO Sp ÓA ôS â PÕ PÈ MX Uv ö Aý5QC xÃRjUY ÎG z O Å d yD1w øÎ C Ð y 4B 7 c a Ú Jd f rBÄ áz pyÜ6t¹Ð PCHæ à ² ðW F 9V g Pxáþ êJ Àv ï Î r Õ4ÿ T ºÒ M Ô b3 EºP Òj ÅUcjõÖ Ñ 7 FW gj H ûjYgi Ü ÏPäB ¼ tÜ Dð u Å Ma 5 ² à F khg N ÕÕóvD 9bÒ ï Ì ZÈ æ f ãÊ ò 2 t h ØI Äö8í ØÔÀ 7èðp ß JÈ 7i 7 Í ÒÜ úQ ÍÊY g QKFvì UE Ap ô XI M Ýþ Çx Õ c³øÙ ñU cÌ M VÑ Ý6P â D Ô¹e d æS å Kî Ø ØÄ Ö qV Sx Æ ÇÐgPI ³ È ç Yà lÜ ÐFg ¼ ý ÑYªB A ë N 9 ä MxfDì³ 2B ãSRú à ³¼Æ ÚñÈB õ ø yÛØE6äØ ý ¹Ê Oé r Y P 9 Mt W y Ä c íO f xDÒ D ¼ S² pbv È CJ ÊssY9Wº xô 9ýèSgð Ñ föm97 â Ð cL áH â r g BA9 È Ù â q3ïw Vèþ Þlݺà í J Æè iØt i z xá B è¾o J ËþZBÅ1Bw 5Qû¹Lľ N t ¹ 5 1 ÃD KYr P Né ù Ý Ó zd á WW A Ðã k à þãaÛ D ê ãþÖ ð Æ1 çÁJ rGrsf À Ào8vcá NaåKé ç 9éôVCÁF E vGIÖ I p  S W AÑ Ð wq M b q W U7 à ÐY OÀ 15 ªÖC d A Üpnì T Á7 fa b R û Q À ÍT ù r Ò uÇB Á ñ4 a FJâk H p mRd 0 á ÈWFÔ Eê4 À Pæ Å å IþÀèA bÍ Hb g 0 hiÅ P ³B DY b a X Nû 6 T 0 kñ w7 2éH o ý 2 u ß 9â ï4 ÔÔ M ÓSÏ dôV x ø p 2 Xu 2 9 gü a D Ü Ìç ð Êp ò ÜP q3c Ó u X 1Å 6 aN öxâ sq h Ý g ò Qþ7 o Ø 76 4 s D T 4p å RDa ÄS R Ó8 Q 1 p a ûVPÞ5 E å 2 akÛ7 Wµ J ª9 ù1 Vh þ 9VæYÀä ö P ¼bYoÁ ǹh ØL ò Ç ãÄDló wyM1G ÅxzzÈ Á Î e5 Î Êa Æâ µ r0 O1KevN jv³ WvP8M â V  À YG j z Y ãVM Iä ¾9 o Z fwÀ J Ç ûæsL B7 µ5 B Ökà ÍÄ ÓV Uyó² 5 Ùà ã C Qcdj f ú ËÉz Ò4 µ5XXÚ ª j ÂT B 9 hC Nþ¹y øùVH f P é ÉJ Ìè Ì O J 3T 8 W sPºdhèfTÕÐ Ýt 6 Ê ³ ò 7 fãK U Ò õ ÜÄ á ºIDð r b þè à h 6OUR K Q 3 Ú q Êj h v á OA y ÁD tª Å Tt4 Ö Q t N hL º a² Ð s O oj TÇ û À Ê 8Ä y ¾f PTú³ ³ ¹ Í g Vh h ò³ Vp ÊÄ Ì fS eÑ iv Ö ÝPbþ ÿä ö ªë ÀÀ éÀªY ö C rm Xð Yö çx AE ºó Ää öëM Ñ0 Ë ë Æ Áà7pÜu NU R zâ ªç SöÍ P Ø 7ãd QùµÖv sR Tr1íLBÎ 9 D ÍÆèuù¾ cÛâ K0SR õ Oê OSG Gq I kgÏ ëÁ Îr gg D É Ñ Ð hÊ iÓ7Yù Ö oÑ a ô5¾ò ºúÑ õ fÜà n 4 ù ßç ÜL u ÆìZIä úR ú FGM N G5 þ EH A HKHNK HC K µ CF ¾ M ºF5CGGNM½½ G Êd Næ fSD Eà áf Ú M È ØÑG 5ñ Ò tf íØWphö ä 5aÈ 42D lRD ä A E4HÔ0 Ì Q D21á óu ZF541 M k þ ÚÄ âGS ßÉ æ ÍJ XOð K l A Á Q D C T À Sd I 1K 1s ð 2Ë5 D ö à h 4ç Á B nF kJÎ KËAóDãÏ6Âx B Aè ¼ÜÐ P8 Ó à5OD 5 FRI ck ¾ jÈ 6 g6sÓâ ÁÎ M DâK éòË0 À DÏSn E Ä37üðÑ a K1 Ì Î O Vc 8Ü ÄÜC þ c û à ò cÐø3 4 Ü Ç ºv  6 a NÐ ª r j 0À ð É 8 V Ðm c TÍKês d 4 ìl ð o  Æà xa

  Original URL path: http://sweettweet.net/movie-twitter-backgrounds/main.php?action=download&id=harry-potter-quote.gif (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • i Áäts IJ1wâá ì s Y j4 ô 5Ð 0À A À ØB l 8 ìñÀ  ä ìJ È Í äv Á AÁ üÊ eí t ðB6Ì lA ÈÀ þE¹Ö ao Ú ÇjwBt µôG m f á bgØ P6â þ Ȫ 1 ì ø F LRà ÌÀ g äf Y ¼ Àä  8 æä ÿf Âx é ô ë F Ô A A Á h 0ß 3æù þ ñJªY½ æ Á5G ¼ qÇU k å ÅaÝ N7¼9ß² ÈwÜxk  Y4Êç Ü Yi Ø A pA èB6  eC F  û è DªÍyA h ¼ÁÎ À v à ÈÀ T ØÀ øþ Þâ ª C óêýI ÃoܼI q lN î 8Ú¼é ýÎ ªz Ây ºu ßá¹ï DC Â1DÀ È d 6 Âj H h Û Æ ü eu ÁÊ Ò ì  èf aC ÃZwM 3iÚ 4Ø p 6 Cð D Ó Q E ² Èþðà mà Ç ½ L r 8TìB á Å3æ ÇúPB e Û Gv Ø HTô i U aÃ3 k c ë8j Î ² C â8óî¼ ê rhÉ Qã ØB ²à P À 4 q Þ ÆÈY3g ä g fBë H Ya ù ³ bö QQIN Y k BÄt Uu7 â 5 ÆuE A8k ÙØ ÎáÒ Ð XÀ Ý ÆÀ VYÕÚ ½ Ûú ô60ÛÐFà 6 D 3 ïÇ rU è¼ Ñ è w ÐMº 3 ÑÉ äM Å8h ä þj dxÚ úe H ä eUa² Q X 2 â fè ã í G ¾q Ô f ÖÝÅLms Ø óvÙÌjfU çiè9g ÿ Ág é x P Gb àHU ÃÊté6v C ç L öæ ÜBÃåô 0 ÝpK õNæXît ãà oï ñ Ðèräè ÐÆ É 9 ó å C äë âÑÌÌ 4nS áüæBD ãõô Ë3øÈTHjì Ä K æ f ÕÎÊtðº¾Íî LÕèHþ JøÏf ï ½ºP9 Ô ëe¾î P r güÎ pøPÿnþgº¼è0 Î fGÄÔ 0ddÆDèõöPø Â9 a Ê Ä ÂR ô ²P8 E J Ù Ge TF hN ¹é Ä Xz XnDÍLê Í ªXìB åb â éo 96M ê cîÊÔtOø ù0LÝRÆ Á fÑ i D 2 ñq Ó é8 JºÏ7l ÅâÄ aã I l 6LLÒj å VqºÖ T D  à dé hA f ç þâTâ cì þ Ñ88Å NÀ ú S å N 1 á þö 1 yÒ áUÌ f ål Æ E F ìÒ r Ä ç WL uÜ p6íõr w Ôü ãHr Ä ä SZ2 a0 A à Ó B HÎ 7B c åøH I  1 à ò á ö a Zf4 2 SD1 í u A 8 E ñ IGT ÏÄ 14 g äöjÍ 8Â0Òñp Ïôfæ siÍ0 S a n a n ³þ SbþÀ  döªôB øR ßm3oGîn 8BS 2 r Rn EÓ4A³ Õ O ô3ú19ºr4Õ ãLlÌ MÊ Qã2 Ê Ã 9  DÒ b p Ó p þ mP r rþ 65 H ²À ª H HE SEÀ Þ Û¼HW ïØqK l F D 2 Ä CLÄ F U  b8F p ÉL D þ µ ËVþ u¼ú8 á Õ Pxñ GãZ 9 ÂÒ ãsd é ñJ3Ãd 7 m à 4À t Lk i b ö Dá¾ÆE Â È Wa Ïd fá À ò ² òy jB í VX ã Ä 4 oÏ U öØ wÍl Û2 Eå hÚHÖ 3 Y ðªËHckÖ8 qh6 Í ² F bÀÈ Ð ìz À à z À d à Àj j BÁþ AA û a 0 Ç Á Th ea ï µ 8v D a 7Ü hD 4çjD 3 üXã Z Z Û0ÊîÀö Á  ¹G Y B ì ² l À 9²E X ï a J S ªDÒYÕPÍÃ Ï F XY è þ ºÛ d à³tA àn Ô 2ZR à Ç Fá ºá J B ràÆ R fÀÎ8PÊ ªùDøïC Ø Õ à á R a È Àa á á t îÆ Àx À IA a r j Ó1DÍ ýw ú C ÍSP7 WþëØ éÚÊü õ fÀù A f¼½ù6B3 D ³ ¾ëµ 1v Câ0 F1 XÁÔ õ Î ß B A Ê úÁ ÒA Òa êÞîá îá ìÞ ê ÊA ¼ Èc øË iBèÂD ¹Y F G pà îØÀ cYi5ç Ä É äµ i gÖ ÂIkCB QHf ö ä ½ZÁ V Ö ö î ìé N öÞ ú ïë ïõþîý t ú ú ï ïû á àþ Ð ÀÐ hA ä f ñ3ýGç Õ¼ 8r0 ö M 3fÚ l ÍÁ Ó ÈÐ Â thÑ Æ µÁy 4 Q Ö Ç h I àÊF Tr ù0ÍÇ çQ4t H øC E úع Î 7þúÝë ë½ W¹f Ï YG óÇÕkÚ Y Æ À T Ä hpØT ¹20G h J a i 74S8áÈ SòP ZuÕ øð L G ÙÖUM ÝxX1Y N5 ¼W 6 Xdf éà kn Ùa É I ¹yÙ ªù FzB è ThX Í Û K Ùô Ef Ñ 4õ hÑ T pR m V3 v JÈ ô t O0GÀpÀ Nú U8 è ÈÈs G åO˾ Ös Éó ú ZY 3 5íý Aò I mEó NÚ Ñ M Ô ë F G ZdÚþem du þ ²h ÓØ jl vm S N5 ZAÀ   wXLG úø Ò Ó ò L W5ñ ßq 5Óhù éy4 Um OxNT i átN ÔÙ ¹ ʼj²Ý J 8 â ñ4 Xø S à ºGAiq ü sò P 2í hEQù ÞÝn0 LþÖ2²5 4n6 K A É 2 õ ¹ýá FÌü 5X 0À ð Û VØ TÔвv ð ã ð 5 À 8xp x¾ó 0 5 OÐ j Ì ìöF Î ex E kQÆD öuhmpI 3åK å KXS ² Ç ô hâ ráA î W Æ ª V Å ø 6å Ïé fa U z á zþ Ñ H C ë R 2 s Hc2ã C ÖR ék Ä5 Ú 0ø9b R 4µeÔ f  OøÇY QVa 8À ÎO î ÈhY ü O ³ þXÆq q PÆ àN ªC ÚÐNjY TË Ó Ø QÈTÔ Ù²î Y ÄÍ µ µa B i ï 7L cXÈ X ê LàÐ Á q 0 ìª ê r n Æá þ s7öG 0 å ó xt éq L ä àQêÛ CL S ö ÔFyJü ä ÓÓI T i v l j Ñ ûªM½z Ó Â Ó àP â Æ S yààüà À Åq C q Ä VP É êi ƽâ ø Å ²qow µïË1J TÊ Ë eÓf 4 ÙMm ºö mÎ

  Original URL path: http://sweettweet.net/movie-twitter-backgrounds/main.php?action=download&id=slytherine.gif (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Zð ¾Z v ß ð 2Õw I eÞ7f ÅI YqM Lm P h íÀé áv ½ ë w õúáyl òTtJõ Ð Ex1ÒèäAÐ Tð eè fØÿý7 f  5kÆL 2c 1dXÌ 2f l ² ÀjñzÄ P 7ÃÄ1 dRÒ Ä ËÔ LB2 Ñ ió L nòìYs Ï 5ÃM Ês B 2 DÈ Ó O 5 Jh Ê ùRªþRM ÕjÔ Ê jµ Z p Ò 5iÛI ç H J480a 5 ëq c Q lì1fʺ 7l l²  8 ¹ y é Ñ YÖlÝÜ ê n Ï 5 T Am P M n T Fru êêÝlÒªQõ JnÞi 2Ýön n ½ÁÄ óåçJ K ÒHpa p Ée f Ð É Ë æ b d ô 1 íRß É µáÖ o ½ þ l Ü qe uÒù Å HÅ crJ1 Ôm 52 o ÞtP ei a 9 e Ü PvÌ X  B üGX X AË Ô À zh0¾ ÃK é óè ôÑ Ì0ÀH K Àäbh Ö B f 1ÓÐ Âìâ ÝÌ J QÜ y ¹êº ½úú Á I Å Ë U pÐF ì 7â Ë öÐà ê Î â Î u áBªï ë Ál4 þFZhº KªË ²Â S ÂX ÐÆ u Ð2ì 2Èë S Ä a Îà rÉ Ê Ó ìÍ çL2Ï ìp cÌ1Æ â Cºå ì æ ëllÎ Ïh ü Pg é 2 en ØL 0 H4 O Ð C þ WºÖµ zÜ xõÀ ÜãQé Äõ Ôá õh ¾Æ ² H 8ÖqµqÅm ôQÇÕ A è 2 ç1 I c E i QTFªØA T c Ù vá0vüï ªò ß üa ȹýyl T çè X þ Ì Ð ºÙ h îq ð ÄÇ Òñ àA oX 8R À é G I Ø 4 E¼ x F Cs ÓbÆ VÅ xa вw Ë Ý Õ P YM SU I Á Ln té8þãEü ¹dý1 sdjáÊÙÔÑÁó ³ X ølÄ H 0 h PA ø H Â0HÀ RØ B zÑ p ì1 À 6ü z 4 ¼Ã ÄQ ð é ª Å ÎH³ ¹³b ¹ ªÔ U k ÃÚ 9 AN ËL y få U Ë üÑ ØB Ú æ0ú Ì Ñ vð ÜÁ G N eôb fÝð H ø C Xa 1T ôâ Ãþ np Øà 0 Á2ÔE 4 ìjé C ñÄ µï UËS Î Î0 O 3 ë ÆWÍ ß á V juòOÕ AX bè v A ì Ç s F à QÀ èÁH Ü 5 õÂ Ë À0ÜÁ ð 8 ðÞ Ä gí Ý ¼U û þ Oa Ó Ñ QuÚnE RAÕÌ H l ÐÛh Cä i VÜÈpª Ä ½ E Ï ÖÍÄ k O á W ÚÎ0ZÈlÆ ç ôÀ ý 0 ³J e Î àìB1 ÆêMÅfF Dke L 8H Ô 8 k b VÚç ¹ QÜp æô Ø Ý Ñ mQÐö Æ5héØê âEø tÁ ð B ÕÕþ L Ø 8 ð t t pÁ À þO 8Âj C pÆÄ Äe0 ð Ù Ã Cð½ Þ ûH ºV Î ÞåÝlÕ ÄhL Ð íÑ å èQal EaLK  U 8B äB Ð l À à xÁ pA6Ô X J A C ÌgtÆc 1ð ¾6S5µÏ2 Ú½ Ã0è jº èȪÍÚ ¼ j ÝB Ä 6îçFLo pU éÌ N Ãf Mp 9D 7tC Ð 1è dÀ O ³²ñõ ôé éæjy5 µ ßQ d sB x þ í0ÅâuϲY  j à ô â Æ åʲUélV qRséå² À üB Á M å Á ø Ø xÁYá B A Á ÀÀ 0 Ev w bö Ø k Eñ¹ 5 þѺR ÎËîº ÒQ PÑEÕ ÌÆ ôã sDîÇ w4 Ç Îýô K9 tWO75 Þ Wã ÕL o½ z bô ß Ð E ôÑ þ jw CKâH k XRæ ià ÔÅ wfð ³ 3¼QµÓ mlC¾vMO5 1Sù þ ùt µå Oý ä Ì QP Ì Ó ô p ÁÂ5 nu mÜì p Úl K Î WÌ zn 1ø ÂI½ É 8QÒ SÚ Ô Á Ð Üò Õ 0èT Ë X Âð v f4 Va èòêÅ º 4 ZhßÕ C ÅÎn aÒ i WmSg ³ I ed ð þ t bÀfIõì A 1U t êT Ë B ²ðÅ È Æ e a P á W úesx a 7 Ð Ëø pý R ë G MFþ Ë8B a ã Æ QÁ T ÍÅ îÚÐB Ç D äæ À WàÇ3äcNÀD ÿ kì9 ðk e 8ä A pa ð ²À î é r Úà Ä À ¾ ÎÖ á h éÖ ª pãBäÙ WNÎ ç w nR Üt Èé Z Sp 2nN h Á Äþ éÄá z á ª R NÀ ï NÖ ² A Lì éÉ qf ð öL SJÉíÄB ì Y qîà ÞGä²e Ü ªË ä éÒ ÈA Ê ã N Ö zÀ V ná Q ÐmrÆ HL q Rq4Âö¼mS ÐO o H ì UÎG ÚÏ J²j éð Öï ª Ý Ú l bÀ t ÞÀ p ú1 Á a ýþ Ñ f Ñ å âPüã GÚÜÆ îãÜà ¾dK È A ª È O b Ñë xa à J Ì à V a 8D Àð ò Jà pay n Ñ Ù NȾ è ÿ ³1xo CÀî e DÀr Ç4 ÉKr Ñ ü b V ª Ì J ³0b 6 p Ê Và ² raÌBl² R 3 Eat 3üãµ SÑ ñ4Gà âïÛz þ ì6z lIà ªrÁ a O Ä 8Í Ú b Æ Æ èØ à J æÑá² Øà²øI 4 n x x Tt Ô É Pdï í æÜS ø RÅ s g ¾Ã pÁ êØ Ô AÖb S èp PÁ Å c ì á Z ÒÖ Î Ê Û CNÌ 8 í 2 d C Ì Rv tc Ýr já tÉÝ pa rP N Ú T üþr Ñ êÄ I ¼ Þ ÁÖ²S2 A04ìª ä às pâ à 5Í Ô ð ú á è A z R0 á A Ï p  XÀ nÓ þ UQ5 aâ À à Áê Þ ãj à À NGÉ µç N X l½Ôl u ØamwÅN À a zB A o û JsÀ c êñ Z àË Á r ë Àa üÍ üPi öM L ü þÄ ë CráFcï LF IB Çg vBX ÓBÓOÞ mC Ö I J kti0ÒÀ UóÍ Ö yq Æ l  7 ÆÀ ë  d à î Òà í îÀ ª c äÆ 2üî l X c µF8Ö ²² L P do Ül Ø ðìÕ t a Z b ãl ÅU

  Original URL path: http://sweettweet.net/movie-twitter-backgrounds/main.php?action=download&id=gryffindor.gif (2016-04-30)
  Open archived version from archive