web-archive-net.com » NET » S » SABANTUY.NET

Total: 496

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Сабантуй : Мифлар һәм легендалар : Мифлар һәм легендалар
  Шотландия сугышчылары да Местер Стуруормга каршы чыгарга кыймый Король илчел рен к рше илл рг иб р еланны куып иб р алган ба адирга патшалыгын м кызын бир ч ген х б р ит рг куша Тизд н чит илл рд ко рольне мере билгеле була Яшь батырлар Местер Стуруормны и рг хыялланып юлга зерл н башлый Ни аять в гъд итк н б л к к метл неп король сараена утыз алты данлыклы сугышчы ыела Король аларны яр буенда авызын ачып яткан еланны карарга иб р Аны к р г ч ба адир ларны уникесе авыруга сабыша тагын уникесе куркуларыннан алла рына артларына карамыйча качып кит Король сараена калган унике сугышчы гына йл неп кайта Алар да инде нинди эшк алынуларын а лый кыюлыкларын югал талар Болар нишл рг белми уйланып ятканда бу эшк Ассипатл исемле гади бер фермер малае алына Ул чуенга пыскып торган торф тутыра да к йм г утырып ди гезг чыга акрын гына еланга якынлаша Елан азык к теп авызын ачып ябып тора Авызын ачканда а а су кереп тула м са аклары аша кире ди гезг агып т ш Егет еланны н къ авызына таба й з м к й м се ние бел н берг аны бугазы аша карынына кереп кит Анда пыскып торган чуенын ыргытуы була елан ны карынына ут каба аны к з н ыера башлый м ул авыртудан пошкырып и б р Егет утырган к йм еланны карыныннан очып чыга Елан б рг л н телен чыгарып б тен к чен ирг суга Ул урында ир ярыла м шундук ди гез суы бел н тула Х зер ул урында Данияне Швецияд н м Нор вегияд н аерып торучы к кре ди гез бугазы Ул вакытта Местер Стуруормны бер нич теше д т ш Алар ди гезд батмый утрауларга верел л

  Original URL path: http://sabantuy.net/?category=miflar_12111241m_legendalar&altname=miflar_12111241m_legendalar (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Сабантуй : Мифлар һәм легендалар : МИФЛАР ҺӘМ ЛЕГЕНДАЛАР
  булса зем б л к булырмын дип метл н Вакыты итк ч принц аны атавында яши башлаячак м аны берд нбер яраткан кешесе булачак дип уйлый Мен принц сеп ит Ил гизеп ярты д ньяны к р тормышы ма аралар м куркыныч с ях тл р бел н тулы була Аны батырлыгы м итезлеге турындагы х б рл р б тен д ньяга тарала Бервакыт принц Авалон атавы яныннан й зеп барганда Моргана аны корабын батыра Бу вакытта инде принц олыгайган х лсезл нг н була Шулай да утрауга кад р й зеп килерг зенд к ч таба Га еп матур бакчада принцны аман да яшь м г з л булып калган Моргана каршы ала Карт принцка ул гашыйк к зл ре бел н карап тора Аннары аны бармагына тылсымлы балдак кидер Принцны б кр йг н аркасы турая к зл ре яна башлый ул зенд к ч м ку т артканын сиз Б хетенн н нишл рг белм г н принц шундук зене туган ирен оныта Имеш Моргана бел н алар ле д Авалон утравында матур гына гомер кичер л р ди ВИЛАЛАР Вилалар дип к ньяк славяннар мифологиясенд т ск битк матур булган канатлы кызларны атаганннар Вилаларны ч чл ре озын булган озын ит кле ак киемн ре ат к яис иш к тоякларына охшаган аякларын яшерг н Имеш кызларны бу киемн рен кулга т шер алса алар си а хезм т ит башлаячак ик н Вилалар башлыча тауларда яш г н Канатлар аларга югарыга к т релерг бер таудан икенчесен очып т ш рг ярд м итк н Шул ук вакытта вилаларны яш еше су чыганаклары к лл р коелар елгалар бел н д б йле булган Имеш аларны ачуын чыгарса сине судан б тенл й м хр м ит рг м мкинн р Вилалар кешел рг

  Original URL path: http://sabantuy.net/?category=miflar_12111241m_legendalar&altname=miflar_12101240m_lehendalar (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Сабантуй : Мифлар һәм легендалар : Кешелек дөньясының биш буыны
  р Бу буын кешелек д ньясыннан файда к р алмагач Кронны улы Зевс аларны тир н ир астына яшер Кешелекне ченче буынын из гасыр дип атаганнар Бу буын кешел ре балачактан ук изд н ясалган очлы с гел р бел н коралланганнар из сугыш киемн ре киг нн р из т б ле м калын из стеналы йорт ларда яш г нн р Физик яктан нык рухи яктан р химсез булганнар рберсе к ршесен якынын дошман к рг н Бу кешел р зара туктаусыз сугышлар алып барганнар л кин моны с б бен зл ре д а ламаганнар Ипи т мен б тенл й белм г нн р ит ашап кына яш г нн р Бервакыт Зевс бу кешел рд н зе д курка башлый м аларны бер ан иясе д к р ишет алмасын чен ир асты д ньясыны и куркыныч м тир н лк сен т шер Кешелекне д ртенче буыны гаделр к булып чыга КЕШЕЛ Р НИЧЕК Д НЬЯГА КИЛГ Н Бик борынгы заманнарда к к ирд н аерылган вакытларда Аннунаки дип аталган лк н аллалар т ркеме кече аллалар игигларны зл рен м б ри хезм т иттер Игиглар каналлар казыйлар балчык ташыйлар кырларны сугарып ашлык ч ч л р К не т не хезм т итл р л кин эшне очы кырые к ренми Т землекл ре бетк ч эш коралларын утка ташлыйлар да кодр тле б ек алла Энки янына гаделлек эзл п кит л р Эшчел ре китк ч аннунакиларны ашарлык азыклары итми башлый Алар берг ыелып ки ш л р д шулай ук Энки янына барырга булалар Л кин Энки Энгури елгасыны и т бенд йоклый анда бер зат та теп кер алмый ик н Аллаларны зарларын ишетеп б тен аллаларны анасы Намму Энки янына кит Йокы нан уян улым ди ул а а Тир н елга нан чыгып аллаларны фадан коткар Алар чен мин болай да к чемн н килг н кад р бик к п эшл дем ди Энки башын да к т рмич Ялгышасы дип каршы т ш а а зир к Намму Безне борчу м ш катьл рне з илк л рен алырга с л тле ярд мчел р ясамады ле Нинди ярд мчел р инде ул дип аптырый Энки Кешел р дип авап бир Намму Алар тышкы кыяф тл ре бел н сине энек шл ре охшаган булырга тиешл р Шулай да син аларга лемсезлек бирм Н рс д н ясыйм ик н со мин ул кешел рне дип сорый Энки торып утырып Апсу алла т ненн н ди Намму Аны эченд кызыл балчык диг н матд бар Балчыкны суга салып бутарга си а Нинмах м тагын иде али ярд м ит р Мин сине тенече не т рмен ди али Нинмах Энкига Л кин без ясаган затларны яхшымы начармы ик нлеген кайдан белербез Аларга нинди язмыш б л к ит рбез Мин аларны язмышларын зем х л ит рмен ди Энки Нинмах кулын суда чылатып бер кис к балчык чеметеп ала да итез бармаклары бел н

  Original URL path: http://sabantuy.net/?category=miflar_12111241m_legendalar&altname=keshelek_d1257nyasyny1187_bish_buyny (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Сабантуй : Мифлар һәм легендалар : Мифлар
  р пар чыбыктан бер ир ат м бер хатын кыз килеп чыга С зл р йтегез дип боера Алла Кешел р с йл ш башлыйлар л кин бер парны теле икенчесенекен охшамаган була Вакытлар уза ирд кешел р к пл п рчи бара рберсе з ти нил ре телл ренд с йл шк нг р халыкны илне з теле барлыкка кил дил р ирле халыклар Алла кешел р артыннан к з теп торгач аларны к п н рс г мохта булуларын к р Беренче булып ул тоз барлыкка китер м аны бонток кабил се кешел рен биреп зл рен ашарга м к ршел рен таратырга боера Л кин бонток кабил се кешел ре Алланы ниятен а ламыйлар ул я адан ирг кешел рне х лен тикшерерг т шк нд тоз урынында ята бир ди Ачуланган Алла тозны ала да маинит кабил се кешел рен бир К рше кабил барысын да д рес а лый м шуннан со бу тозга ху а була башка кабил л р тозны алардан сатып ала башлый Со рак Алла бонтокларга тагын м р гать ит Балчык алыгыз ди ул аннан ч лм кл р м савыт саба ясагыз Кешел р аны с зен ты лыйлар л кин к пме тырышсалар да савытлары бик шыксыз булып чыга тиз ватыла Ярар ди Алла болай булгач сез ч лм кл рне савыт сабаны башка кабил л рд н сатып алырсыз Алла я адан самоки диг н кабил г кил м аларны савыт саба ясарга йр т Самоки халкы булдыклы булып чыга ч лм кл рне оста ясарга йр н Алла кан гать кала Моннан со бу эш бел н сез ш гыльл нерсез ди ул самокиларга зегезд н артык калганын башка кабил л рг сатарсыз Со рак Алла кешел рне ирд эшл рг ир эшк ртерг йр т

  Original URL path: http://sabantuy.net/?category=miflar_12111241m_legendalar&altname=miflar (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Сабантуй : Мифлар һәм легендалар : Тюлень тиресе
  ял р д табышларын к йм л рг т яп кайтырга ыеналар Шулвакыт куркыныч давыл куба Балыкчылар тизр к к йм л рен утырырга ашыгалар Ыгы зыгы арасында бер яшь ипт шл рене комлы утраучыкта калганлыгын сизми д калалар Б хетсез балыкчы юкка гына ярд мг чакырып азаплана Давыл шавында аны тавышы ишетелми д Ипт шл ре юлдашлары турында иск т шерг нд инде ярты юлны узган булалар Кара гы м шау шулы т н ит Мескен балыкчы куркуыннан утрау чыктагы бер зур ташка тер л д зен ди гез дулкыны алып китк нен к т башлый Шулвакыт ул бер га еп к ренешк тап була аучылардан качып лгерг н тюленьн р акрынлап утраучыкка й зеп кер л р д тирел рен салып су эльфларына м феяларына верел л р Башта алар аучыны к рмил р тирел ре салдырылган т шк л р янына килеп аларны терелт л р Тегел ре бераздан з кыяф тл рен кер л р д ил тавышына кушылып ксеп елыйлар Алар х зер тирел рен югалткач м гелекк туган илл ре бел н хушлашырга м б р бит Тиресен югалткан улын кызганып бер фея аеруча нык кайгыра Ташка тер леп торган кешене к реп алгач эльфлар м феялар елауларыннан туктыйлар Балыкчы куркынып ле су феяларына ле к чле дулкыннарга карый з баласы чен зг л нг н теге фея аны янына й гереп килеп ягымлы итеп энд ш К реп торам син яхшы к елле егет г р д минем баламны тиресен алып ди гезг ыргытса аркама утыртып сине ирг алып чыгам Егет шундук риза була Фея кабат тюленьг верелеп а а зене аркасын куя Егет аны стен ныклап утыра да калтыраган куллары бел н а а ябышып к зл рен чытырдатып йома Тюлень к бекле ди гезг сикер Бернич минут эченд алар су затларыны

  Original URL path: http://sabantuy.net/?category=miflar_12111241m_legendalar&altname=tyulen_tirese (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Сабантуй : Главная страница
  китте Л л З йнуллина Хезм тт шлек ит Кулланучыларыбыз саны Реклама Монда сезне реклама була ала КУЛЛАНУЧЫ ПРОФИЛЕ Айг л пс л мова Статус Журналист Рейтинг Терк л датасы 30 июнь 2008 Со гы кер 16 сентябрь 2009 Я алыклар саны 326 Комментарийлар саны 1 Сайт ICQ Кайдан Казан зе турында Календарь Май 2016 Д ш Сиш Ч рш П н ом Шим Якш 1 2 3 4 5

  Original URL path: http://sabantuy.net/?action=users&user=%C0%E9%E3%26%231257%3B%EB+%26%231240%3B%EF%F1%26%231241%3B%EB%26%231241%3B%EC%EE%E2%E0 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Сабантуй : Мифлар һәм легендалар
  тт шлек ит Кулланучыларыбыз саны Реклама Монда сезне реклама була ала НИЧЕК ИТЕП ХЕЗМ ТЧЕ ЭЛЬФНЫ АЛДАГАН Б лек Мифлар м легендалар Урнаштыручы Айг л пс л мова 8 ноябрь 2008 Дания легендаларыннан Эльфларны музыка м биюл рне яратулары к пл рг м гъл м Шул ук вакытта аларны яратмаган н рс л ре д шактый ик н М с л н эльфлар ча тавышын н мил р м аны тавышын ишетс л р ир стен чыгарга ш рлил р К к к кр венн н ис тагын да куркалар барабан тавышын ишетс л р д аны к к к кр бел н бутыйлар ик н Х йл к р кешел р ис эльфларны бу кимчелекл ренн н оста файдаланганнар Шундый очракларны берсе датчаннарны бер легендасында чагыла 4 1 2 3 4 5 Б ял 14 Фикерл р 0 Караулар 1386 Тулырак ги кызны орчыгы Б лек Мифлар м легендалар Урнаштыручы Айг л пс л мова 8 ноябрь 2008 Немец риваятьл ренн н Бер тол хатынны ике кызы булган ди Берсе чиб р м тырыш икенчесе ямьсез м ялкау Л кин хатын ялкавын к бр к ярата ик н ч нки анысы з кызы була у ганы ги кыз ху алыктагы б тен кара эшне ул башкара Кичл рен кыз юл чатындагы чишм янында утырып йон эрли тырнак асларыннан кан чыкканчы эшли ик н Берк нне ул канга баткан орчыгын чишм суында чайкамакчы була Шулвакыт орчыгы кулыннан шуып чишм не т бен к т шеп кит Кыз елый елый ги анасы янына й гер Тегесе ярсып кычкыра башлый зе югалткансы зе эзл п тап Тапмыйча торып к зем к ренм 4 1 2 3 4 5 Б ял 23 Фикерл р 0 Караулар 1416 Тулырак артка 1 2 Календарь Май 2016 Д ш Сиш Ч рш П н ом Шим

  Original URL path: http://sabantuy.net/?category=miflar_12111241m_legendalar&cstart=2 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Сабантуй : Егет буласым килә : ВУНДЕРКИНДЛАР
  к п катлаулы сынаулар узарга туры килде ди Наил Гар фетдинов Лицейда укытыла торган т п ф нн р математика информатика конструкциял м лб тт инде инглиз теле Сыйныфыбызда унике ген укучы д ресл рне бик яшь м галлимн р алып бара Безне и беренче уйлап тапкан и азыбыз югары класслы к з т камерасы М с л н подъездларда коридорларда м урамнарда видеок з т алып бара торган гад ти камера ки форматта язып бара Шу а вак детальл рне тану авыррак Аннан ул к ренешне аклы каралы итеп кен сур тли без уйлап тапкан ыйган м эшк ртк н камера объектны тел с нинди яктылыкта т сле итеп сур тл п бир ала И м име ул кир кле йберне автомат р вешенд эре планда алып бара Шу а йберне аерым элементларын детальл рен йтик киемне танып ачык итеп к реп була Сыйныфташы Руслан Х йретдинов г м безг кушылып К пт н т гел телевизордан рм к ч камерасы турында тапшыру к рс ттел р Ул тел с нинди материалны тел с нинди ракурста т шер ала Безне камера да барысын да а лый м а а куелган биремне автомат р вешенд ти Аны чен без мах сус программа эшл дек Ул а а ан лы булырга м мкинлек бир Чынлап та а а якынрак килг н идем ул шунда ук мине монитордан тере г м д ш итеп к рс т д башлады аннан борылып малайларга минем турында с йли башлады Б генге д ньяны цифр лы режимда тулысынча з г ртерг хыялланган смерл р сигезенче сыйныф малайлары н шундый технология эшк ртк нн р ягъни уйлап тапканнар Кил ч кк аларны идеял ре бик к п Лицейчылар йтк нч бу уйлап табулар к п кешел рне авыр хезм тт н коткарачак Бернич кеше я ача

  Original URL path: http://sabantuy.net/?category=eget_bulasym_kil1241&altname=vunderkindlar (2016-05-02)
  Open archived version from archive •